Ladok

Supportstuga inför terminsstart

2018-06-29

För att underlätta lärosätenas arbete inför terminsstart bjuder Ladokkonsortiet in till en supportstuga den 21 augusti. Där kan ni ställa frågor inför höstens terminsstart i nya Ladok.

Personer från supporten, produktionssättningsteamet, produktägarteamet och utbildning kommer besvara de frågor som kommer in. Det är även ett bra tillfälle att ställa frågor till andra lärosäten kring hur de hanterar olika fall i nya Ladok.

Tid: 21 augusti, kl 13-15 (om hela mötestiden används tar vi en paus under mötet)

Plats: Connect, rum: https://connect.sunet.se/ladok-utb/

Deltagare

Mötet riktar sig främst till de lärosäten som är produktionssatta. Deltagare från lärosäten som ännu inte är i produktion får gärna delta, men i första hand besvaras frågor från de lärosäten som är produktionssatta.

Skicka in frågor senast 15 augusti

För att kunna besvara era frågor så bra som möjligt ber vi er skicka in dem i förväg till Klara Nordström (klara.nordstrom@mau.se), senast den 15 augusti. Det kommer även finnas utrymme att ställa frågor under mötet.

Observera att mötet riktar sig till frågor inför terminsstart, andra frågor kommer inte besvaras på mötet.

Mötet äger rum i connect och spelas in. Inspelningen kommer vara tillgänglig på ladok.se.