Ladok

Studentintervjuer hösten 2019

2019-09-09

Under september 2019 genomförs intervjuer med studenter över hela Sverige. Syftet är att ta reda på hur studenterna upplever Ladok, vad de uppskattar och vad de vill förbättra.

Anette Eriksson, verksamhetsexpert inom konsortiet, berättar mer om intervjuerna.

Vilka studenter är det ni ska intervjua?

Vi vill ha en så stor variation av studenter som möjligt och ska försöka få tag på både nybörjare, programstudenter, masterstudenter, fristående kursare, doktorander och utbytesstudenter.

Riktar ni er till specifika lärosäten?

– Ja, vi har valt ut 5 lärosäten av olika storlek och med olika utbildningar; det är Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola, Röda korsets högskola, Musikhögskolan på Karlstads universitet och Karolinska institutet.

Vilka studenter får delta?

– Vid lärosätena så kommer det att finnas information om möjligheten att tycka till om Ladok och den som vill kan anmäla sitt intresse. Utifrån de anmälningar som kommer in så väljer vi ett antal av dessa så att det blir en bra blandning av studenter. Sammanlagt blir det 25 studenter, 5 studenter per lärosäte.

Hur görs intervjuerna?

– Vi intervjuar studenterna genom videolänk under cirka en timme. Förutom intervjuerna så lägger vi också ut en länk med några korta frågor där alla intresserade studenter på dessa fem lärosäten kan ge feedback på studentgränssnittet.

Utifrån önskemålen och kraven tar vi fram två prototyper.

När intervjuerna väl är gjorda så arrangerar vi studentträffar på respektive lärosäte så att vi får direkt feedback från studenter hur de upplever systemet. Vid dessa träffar kanske det inte är samma studenter som har blivit intervjuade utan vi vill då försöka få in ytterligare synpunkter.

Vilka frågor ställer ni?

– Vilka frågor som ställs i intervjuerna är ännu inte klart men det blir bland annat öppna frågor kring vad de tycker är bra och dåligt. Vissa frågor baseras på de kravönskemål som kommit in från lärosätena för att se om det finns en samsyn kring dessa krav.

Får studenterna någon ersättning?

– De får en biobiljett värd 150 kronor eller 150 kr i ersättning.

Hur används resultaten av intervjuerna?

– De kommer tillsammans med de kravönskemål som inkommit ligga till grund för verksamhetsplanen 2020 och vår förhoppning är att vi kan göra studentgränssnittet mycket bättre under 2020.