Ladok

Stockholms universitet igång med utbildningsplanering i Ladok!

2023-06-21

Den 1 juni stängde Stockholms universitet sin nuvarande utbildningsdatabas och släppte in användarna i Ladok. Det innebär också att målet med projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering uppnåtts, en stor milstolpe!

Ladokkonsortiets vidareutveckling av utbildningsplanering

Samtidigt med Stockholms universitet gick även Högskolan i Gävle igång och totalt använder nu åtta lärosäten Ladok fullt ut för utbildningsplanering.

Vidareutveckling av lösningen pågår för fullt och i början av hösten planerar Ladokkonsortiet en tematräff då vi berättar mer om kommande utveckling. Flera av er väntar på svar om det kommer stöd för att hantera personkopplingar. Vi har utrett frågan och under hösten kommer vi att bygga stöd för att lägga in personkopplingar på program och kurs för att visa upp informationen på webben, samt föra den vidare till andra stödsystem, som tex Canvas. Det kommer finnas tre nationella roller: examinator, utbildningsansvarig och utbildningsadministratör. Lärosätena kommer dessutom kunna lägga upp egna lokala roller som kan visas på webben.

Stockholms universitets övergång

Så här skriver Stockholms universitet själva om övergången: Det har varit ett spännande och intensivt arbete med att ersätta vår egenbyggda utbildningsdatabas och gå in i Ladoks lösning. Vi har ständigt jobbat mot rörligt mål där funktioner vi från början trott skulle behöva hanteras utanför Ladok har hunnits med att utvecklas i Ladok. Till exempel möjlighet att med hjälp av lokala attribut styra vilka utbildningar och tillfällen som ska visas i webbkatalogen samt märka utbildningar med ämnen för kategorisering i webbkatalogen.

Samtliga processtyper inom utbildningsplanering används vid SU och i skrivande stund har 449 processer av olika slag startats upp av våra användare sedan vi slog på funktionaliteten i Ladok. Vi har arbetat mycket med våra utbildningsmallar och processkonfigurationerna samt lagt ned mycket tid på att testa igenom alla processer för att det skulle fungera så bra som möjligt från start.

Nu återstår att bygga stöd för visning på webben av planer och litteraturlistor som skapats i Ladok. För att minimera onödig administration bygger vi även automatiseringar utanför Ladok som berikar tillfällen med information så som: tillfälleskod, webbadress och studieavgifter. Vi kommer även att hantera de planer och litteraturlistor som skapats i vår egenbyggda utbildningsdatabas.

Trevlig sommar!