Ladok

Sista produktionssättningarna klara!

2018-12-06

Produktionssättningen av Ladok för Linköpings universitet och Umeå universitet är nu avslutad. Detta innebär att alla 37 lärosäten har lämnat det gamla systemet och använder nu det nya systemet. Den sista milstolpen i införandet är uppnådd och nu kan vi fokusera på att fortsätta vidareutveckla och förbättra systemet.

Jag vill tacka alla som jobbat med produktionssättningarna både på alla lärosäten och i konsortiet. Ni har alla gjort en oerhört stor insats! Jag vill även tacka för den förståelse som funnits för att införandet av nya lärosäten har inneburit störningar för de lärosäten som redan har gått över till det nya systemet.

I dagsläget så används systemet av ca 20 000 lärare och administratörer och omkring 234 000 studenter har tillgång till systemet – dessutom så finns det uppgifter om 3,2 miljoner studenter i systemet.

Mauritz Danielsson, konsortiechef