Ladok

Sista anmälningsdag för SQL-utbildningen tidigarelagd

2021-12-03

På grund av mycket stort intresse för kursen ”Grundläggande utbildning om uttag med SQL från Uppföljningsdatabasen” tidigarelägger vi sista anmälningsdag till 15 december.

Platserna kommer att fördelas så att alla intresserade lärosäten får delta. Alla anmälda får information innan jul om vilka som fått plats och vilka som får vänta till ett senare tillfälle.

Se beskrivning av innehåll och målgrupp för kursen på https://ladok.se/kalender/grundlaggande-utbildning-om-uttag-med-sql-fran-uppfoljningsdatabasen.