Ladok

Så här ser sommarbemanningen ut

2020-05-06

Ladoksupport under sommaren

Incidenter, felanmälan, frågor och ändringsbehov

Under perioden 13 till 29 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem. Rapportera sådana genom att lägga ett ärende i JIRA eller ring vårt supportnummer. Övriga ärenden som rapporteras i JIRA mellan dessa datum hanteras så snart som möjligt efter 29 juli.

Nationell administration

Under perioden 13-29 juli hanteras inte några ärenden av våra nationella administratörer, till exempel identitetshantering, grunddata eller utbildningsmallar. Ärenden som kommer in under den perioden hanteras så snart som möjligt efter 29 juli.

Beställningar

Under perioden 13-31 juli hanteras inga beställningsärenden. Under perioden 29 juni-12 juli är våra olika beställningstjänster som till exempel certifikat, nationella behörigheter, kopiera meriter etc inte tillgängliga via Ladokbeställning i samma utsträckning som normalt. Beställningsärenden som läggs under dessa perioder kommer att hanteras med någon veckas fördröjning, så var ute i god tid.

Trevlig sommar!
Hälsningar från Ladoksupporten