Ladok

Så blir bemanningen i sommar

2018-03-21

Från den 9 juli till den 27 juli har vi begränsad bemanning inom Ladoksupporten.

Akuta problem under denna period kommer att hanteras via ärende i JIRA, alternativt kan du ringa vårt supportnummer 090-786 66 00.

Övriga ärenden som rapporteras i JIRA och ServiceDeskPlus mellan dessa datum hanteras så snart som möjligt efter 27 juli.

Om ditt lärosäte behöver genomföra synkning av utbildningstillfällen mellan Ladok och NyA inför höstterminsurvalet är sista datum för det den 29 juni.

De lärosäten som produktionssätts vecka 25 är däremot undantagna – en särskild dialog pågår med dem kring det.

Under veckorna 29-31 finns ingen nationell administratör i tjänst som kan ta hand om frågor rörande studentinformation (personnummer-, alias- och andra identitetsfrågor). Beträffande akuta aliasärenden hänvisas lärosätena under den perioden till UHR för hantering via NyA. I fråga om kända behov rörande grunddata, utbildningsmallar och bevisinformation är vi tacksamma om de inkommer i Jira före midsommar.