Remissvar nytt konsortialavtal 2023-2025

Ladokkonsortiets styrelse har tagit fram ett förslag till nytt konsortialavtal. Styrelsens förslag är att avtalen ska gälla från 2023-01-01 — 2025-12-31 med möjlighet till ett års förlängning efter stämmobeslut.

Parter i Ladokkonsortiet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och här nedan kan du läsa respektive lärosätes remissvar.

Blekinge tekniska högskola BTH remissvar
Chalmers tekniska högskola Inga synpunkter
Enskilda Högskolan Stockholm Inga synpunkter
Försvarshögskolan FHS remissvar
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH remissvar
Göteborgs universitet GU remissvar
Högskolan i Borås HB remissvar
Högskolan Dalarna Inga synpunkter
Högskolan i Gävle Inget svar
Högskolan i Halmstad HH remissvar
Högskolan Kristianstad HKR remissvar
Högskolan i Skövde HIS remissvar
Högskolan Väst Inga synpunkter
Johannelunds teologiska högskola Inget svar
Jönköping University JU remissvar
Karlstads universitet KAU remissvar
Karolinska institutet Inget svar
Konstfack Inga synpunkter
Kungliga Konsthögskolan Inga synpunkter
Kungliga Musikhögskolan KMH remissvar
Kungliga Tekniska högskolan KTH remissvar
Linköpings universitet LIU remissvar
Linnéuniversitetet Inget svar
Luleå tekniska universitet Inga synpunkter
Lunds universitet LU remissvar
Malmö universitet MAU remissvar
Marie Cederschiöld högskola Inget svar
Mittuniversitetet MIUN remissvar
Mälardalens universitet MDU remissvar
Newmaninstitutet Inget svar
Sophiahemmet Högskola Inget svar
Stiftelsen Röda Korshemmet Inga synpunkter
Stockholms konstnärliga högskola Inget svar
Stockholms universitet SU remissvar
Sveriges lantbruksuniversitet SLU remissvar
Södertörns högskola SH remissvar
Umeå universitet UMU remissvar
Uppsala universitet UU Remissvar

Konsortialavtal med UU kommentarer

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar_UU kommentarer

PUBA_UU kommentarer

Örebro universitet ORU remissvar
Akademi för Ledarskap och Teologi Inga synpunkter

2022-11-10 | Webmaster