Ladok

Remissvar nytt konsortialavtal

Protokoll
2022-11-11

Inför den extra insatta stämman den 13 december finns nu en sammanställning av de svar på remissen till nytt konsortialavtal för 2023-2025 som kommit in.

Du hittar sammanställningen här.

Kallelse, agenda och övriga handlingar hittar du här.