Ladok

Redo för nya utmaningar?

2017-10-12

I så fall finns det nya uppdrag inom Ladokkonsortiet som du som lärosätesanställd kan söka.

För närvarande är det två poster som är möjliga att söka – kommunikatör och utbildningsansvarig.

Läs mer om uppdragen här.

Senaste ansökningsdatum är 30 oktober 2017.

För frågor om uppdraget som utbildningsansvarig:

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
E-post: anna.ahnberg@ladok.se
Telefon: 0731460139

Mauritz Danielsson:
E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Telefon: 070-6553353

För frågor om uppdraget som kommunikatör:

Mauritz Danielsson:
E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Telefon: 070-6553353