Ladok

Tematräff om fotnotshantering i bevis

2021-02-17

Välkommen till tematräff om fotnotshantering i bevis

I samband med att det nu införts nya automatiska fotnoter i bevishanteringen vill vi bjuda in till en tematräff kring detta. Träffen riktar sig främst till examenshandläggare och vi kommer att gå in mer i detalj på hur fotnoterna fungerar och hur fotnotstexterna kan läggas upp. Det kommer även finnas utrymme för att diskutera hur användningen kan se ut utifrån era behov.

Datum och tid: Torsdagen den 25 februari klockan 13.00-14.00
Plats: Länk till zoomrum
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 23 februari

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till anna.sandberg.telleus@gu.se senast tisdagen den 23 februari.

Tematräffar

Tematräffar är en ny typ av träff som Ladokkonsortiet erbjuder. Här ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. De ersätter de tidigare utbildningstillfällena och supportstugorna.

Tidigare tematräffar hittar du här.