Ladok

Uppgraderingar och support i sommar

2023-06-15

Uppgraderingar av Ladok

Ladok kommer som vanligt uppgraderas varannan vecka under hela sommaren. Men eftersom det är få personer på plats, både hos lärosätena och konsortiet, kommer leveranserna vara mindre omfattande. Vi kommer inte fokusera på att leverera förändringar som påverkar användarna i systemet, men rättningar av eventuella fel kommer fortsätta levereras kontinuerligt. Vi kommer även att noga analysera de förändringar vi inför för att inte riskera att störa viktiga händelser (till exempel överföringen av antagna från NyA till Ladok).

För att ytterligare minimera risken för störningar kommer vi in heller att genomföra någa förändringar av Ladoks externa API.

I uppgraderingskalendern ser du vilka dagar Ladok uppgraderas.

Överföring av urvalsresultat

Urvalet inför HT2023 kommer överföras från NyA till Ladok 27 juli. Det tar lång tid innan alla antagningar är överförda, normalt minst en dag.

Ladoksupport

Den nationella Ladoksupporten i JIRA är öppen hela sommaren. På grund av lägre bemanning kan det dock dröja längre tid innan frågor besvaras. Under perioden 10-23 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem.

Beställning av certifikat kommer hanteras hela sommaren. Övriga beställningar kommer inte hanteras under perioden 17 juli – 6 augusti, dessförinnan och efter hanteras beställningarna med någon veckas fördröjning.

Lokala kontaktpersoner har fått mejl med mer detaljerad information, utskicket gjordes 2023-05-22.

 

I tidigare nyhet och utskick till Lokala kontaktpersoner stod det felaktigt att datum för publicering av urvalvalsresultat från NyA till Ladok var 26 juli. Rätt datum är 27 juli