Ladok

Rapport från NUAK 2022

2022-11-16

Årets nationella utbildningsadministrativa konferens (NUAK) genomfördes 26-27 oktober, som vanligt arrangerad av Ladokkonsortiet tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR). Under de två dagarna hölls pass för att inspirera och informera i frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen.

Totalt hölls 16 programpunkter, varav 5 specifikt om Ladok. Uppemot 300 personer deltog på de mest välbesökta passen. Under dagarna hölls flera dragningar parallellt där deltagarna kunde fördjupa sig i olika ämnen, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. Efter NUAK gjordes en utvärdering där deltagarna kunde ge återkoppling på vad man tyckte om konferensen. Några kommenterade där att man ville gå på pass som gavs samtidigt, och föreslog t.ex. inspelning eller att hålla NUAK under fler dagar så passen inte hölls parallellt. Särskilt uppskattade deltagarna dragningen om rättshaveristiskt beteende (Jakob Carlander) och Överklagandenämnden för högskolans (ÖNH) två pass som uppfattades som väldigt intressanta och givande.

Precis som under förra årets NUAK var passet om utbildningsplanering i Ladok ett av de mest populära. I år hölls passet av Annica Kaljevic och Mattias Öredal (Sveriges lantbruksuniversitet) som berättade om sina erfarenheter kring införandet av nya Utbildningsplanering. En viktig sak de ville framföra var ”Det är mycket jobb men det är enklare än man tror och att man inte behöver vara orolig för att gå över.” de tillägger också att ”Många är intresserade. Att få ett gemensamt system för hantering av utbildningsplanering har varit på tal i 15 år. Att vi nu äntligen är där är positivt!”.

I år var andra året som NUAK hölls helt digitalt. En stor skillnad mot när konferensen hölls fysiskt är att antalet deltagare nästan dubblerats, på årets NUAK var närmare 1000 deltagare anmälda.  Det är många som uppskattar att konferensen hålls digitalt. Anette Karlsson (Högskolan i Väst) har deltagit i NUAK både när det hållits fysiskt på plats och när det hållits digitalt. Hon säger så här: ”Jag tycker att det funkar ypperligt med digitalt format på denna konferens när det är så många deltagare. Det blir väldigt lättillgängligt och jag som inte tycker om att resa i tjänsten slipper.”. Även i utvärderingen märks det att många uppskattar att kunna delta digitalt, man uppskattar flexibiliteten det för med sig. Man önskar dock mer möjlighet till interaktion mellan deltagarna. Några exempel är önskemål om att kunna ha längre frågestunder efter passen med möjlighet till att ha samtal med deltagare och presentatör. En annan tydlig förändring är att det är en bredare målgrupp som kan delta i NUAK när det hålls digitalt. Nu ryms både expertanvändare och administratörer som inte gått på NUAK tidigare. Man önskar därför en tydlighet i vem programpunkten riktar sig till, så att man går på pass som är relevanta för en själv.

Planeringen av nästa års NUAK drar igång på allvar i början av 2023. Precis som inför årets konferens kommer man både hämta förslag från den utvärdering som gjordes efter årets NUAK och från vilka frågor det är som är aktuella hösten 2023.

På frågan om hur NUAK kommer se ut i framtiden svarar Mauritz Danielsson (konsortiechef på Ladokkonsoritet): ”Jag tror att vi kan använda NUAK till att lyfta blicken. Att ställa oss frågan vad är det som börjar vara mer övergripande och vad berör alla de studieadministrativa processerna. Vi på Ladokkonsortiet har redan flera forum att nå ut med funktionalitet och information om systemet. Genom att lyfta blicken kan vi få ett forum där vi kan lyfta de större frågorna som vi har gemensamt, vi kan se vad som är på gång på längre sikt.”

Presentationer

Presentationer från årets NUAK hittar du här: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2022/