Ladok

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering är avslutat

2023-09-11

Den sista augusti avslutades projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Mållärosätena är igång med Ladoks lösning och projektets mål har uppnåtts.

Läs projektets slutrapport

 

Fortsatt utveckling

Nu fortsätter utveckling av funktionaliteten och ni kan följa arbetet på samma sätt som för övriga delar av Ladok via Ladoks grovplanering (uppdateras löpande).

Delta gärna på kommande tematräffar och supportstugor som finns i kalendern på ladok.se. Vill du höra lite mer om arbetet med utveckla stödet för utbildningsplanering i Ladok är du välkommen att delta på supportstugan 21 september då vi inleder med kort information. Se kalenderinbjudan.