Ladok

Produktplan för första kvartalet 2023

Plan
2023-01-26

Inom Ladokkonsortiet arbetar vi agilt och har en gemensam prioritering av pågående utvecklingsarbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns. Här kan ni höra Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berätta om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under första kvartalet 2023.

Se inspelningen här:
https://play.konstfack.se/media/PBL%2023Q1_externpresentation/0_hx5bnogx

Eller en kortare version:
https://play.konstfack.se/media/PBL%2023Q1_snabbpresentation/0_5gxv9gdb