Ladok

Produktplan för fjärde kvartalet 2023

Plan
2023-10-19

Inom Ladokkonsortiet arbetar vi agilt och har en gemensam prioritering av pågående utvecklingsarbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns. Här kan ni höra Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berätta om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under fjärde kvartalet 2023.

Se inspelningen här:

Eller en kortare version:

 

Tidigare kvartal

Se produktplanen från tidigare kvartal här.