Ladok

Produktplan för fjärde kvartalet 2022

Plan
2022-10-03

Inom Ladokkonsortiet arbetar vi agilt och har en gemensam prioritering av pågående utvecklingsarbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns. Nu kan ni höra Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berätta om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under fjärde kvartalet 2022.

Se inspelningen här:
https://play.konstfack.se/media/PBL+22Q4_externpresentation/0_i7amjts3

Eller se en kortare version (ca 2,5 min) här:
https://play.konstfack.se/media/PBL+22Q4_externpresentation_snabbversionen/0_wjzklk4x