Beslut om rättningsskript

Handbok 3

Går inte att skapa rättningsskript för:

H3_KURS_29
Skriptet söker fram konverterade kurser med utbildningsnivå där angivet ämne inte är märkt som en ämnesgrupp.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Antingen ska ämnet märkas som ämnesgrupp eller så ska korrekt ämnesgrupp anges. Det går inte att veta vilket ämne som ska märkas som ämnesgrupp, eller vilken ämnesgrupp en kurs ska ha.

Handbok 4

Rättningsskript

H4_KTILL2_73
Skriptet söker fram kurstillfällen på en termin som har  kurstakt 0 % och har poäng som är mer än 0.

Beslut: Rättningsskript levererade till DB03 den 2014-09-10. Rättningsskriptet sätter 0 poäng på alla kurstillfällen som har kurstakt 0 %.

H4_KTILL2_95
Skriptet söker fram kurstillfällen på en termin där kurstillfällets poäng är större än kursens poäng.

Beslut: Rättningsskript är levererat 2014_02 i engångsbatchen EB43. Rättningsskriptet söker ut poster där differensen är max 0.1(+ eller -) och justerar poängen på dessa kurstillfällen. Är differensen större så hamnar kurstillfället på fellista som kan gås igenom efter körning.

H4_KTILL2_96
Skriptet söker fram kurstillfällen på flera terminer där  kurstillfällets summapoäng från alla terminer är större än kurspoängen.

Beslut: Rättningsskript är levererat 2014_02 i engångsbatchen EB43. Rättningsskriptet söker ut poster där differensen är max 0.1(+ eller -) och justerar poängen på dessa kurstillfällen. Är differensen större så hamnar kurstillfället på fellista som kan gås igenom efter körning.
H4_KTILL2_97
Skriptet söker fram kurstillfällen på en termin där kurstillfällets poäng är större än 0 poäng, men mindre än kursens poäng

Beslut: Rättningsskript är levererat 2014_02 i engångsbatchen EB43. Rättningsskriptet söker ut poster där differensen är max 0.1(+ eller -) och justerar poängen på dessa kurstillfällen. Är differensen större så hamnar kurstillfället på fellista som kan gås igenom efter körning.
H4_KTILL2_98
Skriptet söker fram kurstillfällen på flera terminer där kurstillfällets summapoäng från alla terminer är större än 0 poäng, men mindre än kursens poäng

Beslut: Rättningsskript är levererat 2014_02 i engångsbatchen EB43 . Rättningsskriptet söker ut poster där differensen är max 0.1(+ eller -) och justerar poängen på dessa kurstillfällen. Är differensen större så hamnar kurstillfället på fellista som kan gås igenom efter körning.

H4_ KTFORT2_91
Skriptet söker fram kurstillfällen på flera terminer som har kurstakt 0 % och där summan av alla terminers poäng är mer än 0.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den  2014-09-10 Rättningsskriptet sätter 0 poäng på alla fortsättningskurstillfällen som har kurstakt 0 %.

Handbok 6

Rättas i informationskonverteraren:

H6_FORTKURS_544
Skriptet söker fram poster där termordning hoppats över.

Beslut: Informationskonverteraren rättar genom att skapa upp saknade poster angivna som ”Ej registrerad denna termin”.

H6_PROV_539_EN
Skriptet söker fram prov där den engelska benämningen saknas

Beslut: Informationskonverteraren rättar genom att lägga in texten ”Examination”.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H6_KURS_551
Skriptet söker ut kurser med konverteringsmärkning J som det gjorts FFG-registrering på H07 eller senare. Observera att detta inte är ett fel för de lärosäten som inte bytte koder i samband med Bologna.

Beslut: Manuell rättning måste göras om detta betraktas som fel.

H6_PROV_542
Skriptet söker ut poster med annat värde i kolumnen ENDAPROV än J eller N samt poster med annat värde än J eller tomt i kolumnen PROJARB.

Beslut: Troligtvis manuell rättning, utredning pågår.

Handbok 7

Rättningsskript

H7_GODKKURS_254
Skriptet söker fram satt betyg i kolumnen BETYG, som saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA

Beslut: Ny registervårdsfunktion RV03 levererad till Ladok Nouveau.

H7_GODKKURS_256
Skriptet söker fram poster där den angivna kombinationen av betyg och betygsskala saknas i tabellen BETSKALA.

Beslut: Ny registervårdsfunktion RV03 levererad till Ladok Nouveau.

H7_GODKPROV_278
Skriptet söker fram poster där den angivna kombinationen av betyg och betygsskala saknas i tabellen BETSKALA.

Beslut: Ny registervårdsfunktion RV03 levererad till Ladok Nouveau.

Rättas i informationskonverteraren:

H7_KURS_563
Skriptet söker fram poster där kursen saknar engelsk benämning.

Beslut: Informationskonverteraren rättar genom att lägga in texten ”No translation available”.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H7_GODKPROV_274
Skriptet söker fram värden i kolumnen KURS och PROV i tabellen GODKPROV som saknas i tabellen PROV

Beslut: Manuell rättning måste göras, då det inte går att avgöra koppling mellan kurs och prov maskinellt.

Handbok 8

Rättningsskript

H8_GODKPROV_297
Skriptet söker fram poster där det saknas motsvarande giltig FFG-registrering i tabellen FFGKURS eller avbrott (ej inom kort) i tabellen INREGFFG.

Beslut: Rättningsskript levererat i form av batchen EB45.

H8_GODKPROV_360
Skriptet söker fram godkända provresultat med provdatum, för vilka det samtidigt finns ett underkänt resultat på samma provdatum eller senare. Poster som det gjorts ändring på och även finns i BORTRES är borträknade.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort alla poster med underkända resultat där det samtidigt finns ett godkänt provresultat samma dag som eller före det underkända provresultatet.

H8_INREGFFG_640
Skriptet söker fram poster i tabellen INREGFFG för tidigt avbrott på kurs, där kolumnen INOMKORT=J, samtidigt har en ffg-registrering på samma kurs och termin eller senare termin än ffg-registreringen i tabell FFGKURS.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06.  Rättningsskriptet tar bort de poster i INREGFFG med märkning inom kort = J (tidigt avbrott) där det finns motsvarande post i FFGKURS på samma eller tidigare termin.

Rättningsskript

H8_PROTITE2_728
Skriptet söker fram poster med blankt/tomt värde i ett eller båda benämningsfälten.
H8_PROTITE2_728X
är en nytt skript som leverats till DB03 samtidigt som rättningsskriptet för att man ska kunna söka ut exakt vilka poster som tas bort med rättningsskriptet.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet tar bort poster som saknar både svensk och engelsk benämning. Informationskonverteraren rättar poster som enbart saknar svensk benämning genom att lägga in engelsk benämning, poster som enbart saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Rättas i informationskonverteraren:

H8_LINJE_176
Skriptet söker fram program som saknar svensk eller engelsk benämning

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

H8_LINJEINR_673
Skriptet söker fram inriktningar med blankt i något av benämningsfälten

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

H8_UTLHSK_696 Skriptet söker fram poster där benämning eller engelsk benämning saknar värde (blankt/tomt)

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H8_INREGFFG_627
Skriptet söker fram poster där angiven kurstid saknar motsvarighet i tabellen KURSTID

Beslut: Manuell rättning måste göras då det inte går att maskinellt avgöra vilken kurstid som ska gälla för respektive kurs.

H8_INREGFFG_639
Skriptet söker fram poster i tabellen INREGFFG för ordinarie avbrott på kurs, där kolumnen INOMKORT=N, samtidigt har en ffg-registrering på kursen i tabellen FFGKURS

Beslut: Manuell rättning måste göras då det finns olika sätt att rätta.

H8_LANTKURS_501
Skriptet söker fram poster där REG inte är J/bl

Beslut: Manuell rättning om nödvändigt då endast innevarande och kommande termin konverteras. Observera att felsökningsskriptet korrigerats utifrån detta och kan behöva köras om.

H8_LINJE_183
Skriptet söker fram söker fram program som saknar märkning av tillträdesnivå (TILTNIVA) men inte är konverterade samt program som har angiven tillträdesnivå men är konverterade. D.v.s. de som är en kombination av 1993 och 2007 års studieordningar.

Beslut: Se skript H22_LINJE_2028

H8_PROTITE2_727
Skriptet söker fram kombinationer av kurs- och provkoder som saknar motsvarighet i tabellen PROV.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Rester från konvertering på 90-talet då titlarna flyttades från kurs till provnivå och det fanns flera prov inom kursen som var titelmarkerade. Att definiera prov som XXXX löser inte problemet helt eftersom resultaten ligger på andra prov.

H8_PROTITE2_730
Skriptet söker fram poster som saknar ett godkänt eller underkänt resultat i tabellerna GODKPROV, UNDKPROV, GODKKURS, UBINDBG och/eller UBINDRG.

Beslut: Troligtvis manuell hantering. Nya resultat inhämtas då skriptet gjorts om.

H8_PROVUPPS_343
Skriptet söker fram poster i PROVUPPS där poängsumman av de prov som ingår i provuppsättningen understiger kursens poäng.

Beslut: Manuell rättning måste göras då det inte går att avgöra maskinellt hur provuppsättningen ska kompletteras.

H8_PROVUPPS_564
Skriptet söker ut de provuppsättningar där den sammanlagda poängsumman för obligatoriska prov överstiger kursens poäng, undantaget prov märkta endaprov=J.

Beslut: Manuell rättning måste göras.

H8_UTLHSK_698
Skriptet söker fram poster som har olika koder men har samma benämning i kolumnen BENAMN1 eller BENAMN2 (ej tomma fält).

Beslut: Manuell rättning måste göras. Skriptet kommer dock att kompletteras med land och exkludera nedlagda poster för att underlätta rättningen.

Handbok 9

Rättningsskript

H9_GODKKURS_615
Skriptet söker fram poster där det saknas motsvarande giltig ffg-registrering på kursen i tabellen FFGKURS

Beslut: Batch som skapar upp registreringsposter levererad (EB45)

Rättas i informationskonverteraren

H9_UBINDRG_849 Skriptet söker fram poster som saknar svensk och/eller engelsk benämning på momentet

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H9_AVBRINR_572
Skriptet kontrollerar om avbrottsdatum ligger i terminen före sista kursregistrering inom samma program och inriktning.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Tips är att flytta ut kursen från inriktningen och låta den ligga direkt under programmet, alternativt låta den ligga som fristående.

H9_AVBRLIN_566
Skriptet kontrollerar om avbrott ligger i terminen före sista kursregistrering inom samma program.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Tips är att flytta ut kursen från programmet och låta den ligga som fristående.

H9_KURS_882
Skriptet söker fram kurser som konverterats och som använts efter 20071 men som saknar utbildningsnivå.

Beslut: Manuell rättning måste göras.

H9_LANTKURS_499
Skriptet söker fram villkor, villkor2 eller villkor3 som inte är blankt och som inte finns i tabell NYAMEDD efter en viss termin.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Tips är att lägga in saknat villkor i NYAMEDD för innevarande eller senare termin.

H9_NAMN_480
Skriptet söker ut de poster där senaste ändringsdatum i kolumnen INLDAT har ett ogiltigt datumformat

Beslut: Manuell rättning måste göras. Tips är att blanka ur poster vars datum inte går att rätta.

H9_UBINSTUD_843
Skriptet söker fram poster där högskola finns, men inte återfinns i tabellen UTLHSK med kod + land.

Beslut: Manuell rättning måste göras. RB01 kan vara till hjälp för att byta enstaka koder. Kontrollera även så att rätt landskod är inlagd.

H9_UBINSTUD_848
Skriptet söker fram poster där kombinationen av koordinator och institution inte har någon motsvarighet i tabellen LARARE.

Beslut: Manuell rättning måste göras. Tips är att rätta det man kan hitta uppgifter om och blanka bort ej spårbara uppgifter ur posten.

Handbok 10

Rättningsskript

H10_AKTIVIT_950
Skriptet söker fram definitivt rapporterade poster som har mellan 1 till 100 procent och har annat värde än J i kolumnen regmark.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06.Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen regmark till J (registrering= Ja) på de definitivt inlagda poster i AKTIVIT där det saknas värde i regmark och procent är angiven till 1 – 100.

H10_AKTIVIT_971
Skriptet söker fram poster i tabellen AKTIVIT som har aktivitet inrapporterat på termin tidigare än första antagningstermin i tabellen FOANT2 inom samma ämne Om flera antagningar finns till olika antagningstyper som L och S görs kontrollen på första antagningstermin inom ämnet.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort från AKTIVIT de poster som är inlagda före den första antagningsterminen som finns inlagd i tabellen FOANT2.

H10_AKTIVIT_973
Skriptet söker fram poster som har aktivitet inrapporterat på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen AKTIVIT än kalenderhalvår för datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. Om flera examina finns med examenstyp L eller LI och D eller DO inom samma ämne, kontrollerar skriptet datum för senaste examina

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort de poster från AKTIVIT som ligger inlagda på termin efter det kalenderhalvår med senast inlagd examen inom ämnet och där ingen ny antagning inom ämnet finns.

H10_KTILLP_403
Skriptet söker fram poster som inte är poängfördelade och har null i kolumnen POANG.

Beslut: Tabellen ska inte konverteras men används av batch för att skapa upp kurstillfällen till Ladok3 för lärosäten som använder terminsregistrering.
Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort poster från KTILLP där poäng är null (tomt) för innevarande termin eller tidigare.

H10_KTILLP_404
Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i kolumnen VALUTA, där eventuell konverteringsmarkering saknas (i samband med Bolognakonverteringen 1/7 2007).

Beslut: Tabellen ska inte konverteras men används av batch för att skapa upp kurstillfällen till Ladok3 för lärosäten som använder terminsregistrering
Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen valuta med värdet ”H” i de poster i KTILLP där det finns annat värde för valuta än H.

H10_UBINDRG_1037
Skriptet söker fram poster enligt 2007 års studieordning (KONVERT=blankt) som har nivå angivet enligt 1993 års studieordning. (Gäller endast poster som har blankt i kolumnen kurs)

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen nivå med blankt (tomt) på de poster i UBINDRG där kolumnerna KONVERT och KURS saknar värde och där nivå har angivits.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H10_AKTIVIT_953
Skriptet söker fram personnummer som har en sammanlagd aktivitet på forskarämne/ämnen som överstiger 100 procent på samma kalenderhalvår (termin).

Beslut: Manuell rättning måste göras.

H10_FORSORJ_1024
Skriptet kontrollerar att den sammanlagda procenten för försörjning är lika med 100 (procent) inom ett ämne och per termin (kalenderhalvår) för definitivt inrapporterade uppgifter.

Beslut: Manuell rättning måste göras.

H10_PROGPLK_910
Skriptet söker fram poster som i kolumnen FROMTERM innehåller andra programterminer än fr om 1 till 20.

Beslut: Manuell rättning måste göras.

H10_UBUTSTUD_963
Skriptet söker fram poster där institution inte återfinns i tabellen INST. OBS!! För tomma poster lägger informationskonverteraren in lärosäteskoden som ekonomisk organisation. Om detta inte önskas måste institution läggas in innan konvertering.

Beslut: Manuell rättning måste göras om annat än lärosäteskod önskas.

Handbok 11

Rättningsskript

H11_AKTIVIT_948
Skriptet söker fram poster som är definitivt rapporterade, har 0 procents aktivitet och har annat värde än N i kolumnen REGMARK.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen regmark till N (registrering= Nej) på alla definitivrapporterade poster i tabellen AKTIVIT med 0 procents aktivitet och med annat värde än N i kolumnen REGMARK.

H11_AKTIVIT_951
Skriptet kontrollerar om kolumnen REGMARK har annat värde än J eller N för definitivt rapporterade poster (d v s för poster som har ett värde i idatum, itid och ianv).

Beslut: Rättas sannolikt av samma skript som för H11_AKTIVIT_948.

H11_AKTIVIT_972
Skriptet söker fram poster som har en aktivitetspost i tabellen AKTIVIT på senare kalenderhalvår (termin) än kalenderhalvår för avbrottsdatum i tabellen FOANT2.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet tar bort alla definitivrapporterade poster från tabellen AKTIVIT som ligger på ett senare kalenderhalvår (TERMIN) än kalenderhalvåret för antagningens avbrottsdatum i tabellen FOANT2.

H11_EXAMINR_1137
Skriptet söker fram värden där EXINR inte är på fyra (4) tecken och/eller innehåller otillåtna tecken som t.ex. blanktecken, procent.

Beslut: Rättningsskript finns redan i form av EB36.

H11_FOANT2_982
Skriptet söker fram alla poster där angivet datum (påbörjade studier), eller beslutsdatum inte har ett giltigt datumformat eller är blankt.

Beslut: Rättningsskript finns redan i form av EB34.

H11_FORSORJ_1027
Skriptet söker fram poster som har en förstatermin i tabellen FORSORJ som ligger på tidigare termin än antagningstermin (motsvarar H10_AKTIVIT_971).

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort från FORSORJ de poster som är inlagda före den första antagningsterminen som finns inlagd i tabellen FOANT2.

H11_FORSORJ_1191
Skriptet söker fram poster där definitivt inlagd försörjning för ett ämne är inlagt på kalenderhalvår efter det halvår där senaste avbrottsdatum finns.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet tar bort alla definitivrapporterade poster från tabellen FORSORJ som ligger på ett senare kalenderhalvår (TERMIN) än det kalenderhalvåret där senaste avbrottsdatum för antagningen finns (i tabellen FOANT2).

H11_KTILLP_512
Söker fram poster där den sammanlagda poängen per termin inte överensstämmer med kursens totala poäng i tabellen KURS

Beslut: Tabellen ska inte konverteras men används av batch för att skapa upp kurstillfällen till Ladok3 för lärosäten som använder terminsregistrering.
Batchen EB43 kommer att kompletteras med rättning för de poster som är av typen avrundningsfel. Övriga poster måste rättas manuellt.

Rättas i informationskonverteraren:

H11_EXAMINR_1139
Skriptet söker fram poster som har blankt i antingen svensk eller engelsk benämning. Informationskonverteraren ersätter blankt i engelsk benämning med ‘No translation available’.

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H11_FFGKURS_1176
Skriptet söker fram poster med program och inriktningsmärkning som saknar motsvarande post i ANTINR.

Beslut: Måste rättas manuellt

H11_UBINSTUD_1182
Skriptet söker fram inresande utbytesstudenter som blivit antagna till fler än ett utbyte samma termin.

Beslut: Måste rättas manuellt då vissa poster kan vara korrekta!

Handbok 12

Rättas i informationskonverteraren:

H12_INREGFFG_1311
Skriptet söker fram poster där avbrottsdatum ligger innan eller samma dag som ett godkänt provdatum.

Beslut: Avbrottsdatum samma dag tas om hand av IK i den nuvarande versionen, framöver läggs det in som det är. Avbrottsdatum före resultat får åtgärdas manuellt.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H12_PTILL_589
Skriptet kontrollerar om kolumn avgfri innehåller annat än J eller N.

Beslut: Måste rättas manuellt.

Handbok 13

Rättningsskript

H13_DOKKURS2_1289
Skriptet söker fram poster som är konverterade och har ursprungspoäng, trots att provdatumet är senare än 2007-06-30 (gäller resultatposter med fritext).

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-09-25. Rättningsskriptet blankar ut konverteringsmärkningen för kurser från 2007-06-01 och framåt samt ytterligare skript som gör samma fast för poster från 2007-09-01 och framåt. Önskas annat gränsdatum finns skriptet i textfil på den låsta sidan på ladok.se som man kan modifiera enligt önskemål.

H13_DOKKURS2_1290
Skriptet söker fram poster som saknar konverteringsmarkering och ursprungspoäng, trots att datum är tidigare än 2007-07-01 (gäller resultatposter med fritext).

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-09-25. Rättningsskriptet lägger till konvertingsmarkering och ursprungspoäng.

H13_EXAMKUR2_1210
Skripet kontrollerar om tillgodomarkeringen har annat värde än J eller blankt i kolumnen TG.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen för tillgodoräknadnemarkering (TG) till J för alla poster i tabellen EXAMKUR2 som har ett annat värde än J eller blankt i kolumnen TG.

H13_EXAMKUR2_1265
Skriptet söker fram tecken i valuta som inte är H=högskolepoäng.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-09-25. Rättningsskriptet sätter alla posterna till valuta=H.

H13_GODKKURS_255
Skriptet kontrollerar om examinatorskod och institutionstillhörighet i kolumnen LARARE och LINST saknas i tabellen LARARE.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnerna larare och linst med blankt för de poster i GODKKURS där kombinationen av lärarkod och institutionskod saknas i tabellen LARARE.
OBS! bör göras först efter manuell rättning.

H13_GODKKURS_260
Skriptet söker fram institutionskod i kolumnen LINST, som saknas i tabellen INST.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-09-25. Rättningsskriptet blankar ut värde.
OBS! bör göras först efter manuell rättning.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H13_EXAMKUR2_1207
Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS. Kurskod får vara blank.

Beslut: Måste rättas manuellt.

H13_EXAMKUR2_1212
Skriptet söker fram kombinationen av kod för utländsk högskola och land som saknas i tabellen UTLHSK.

Beslut: Måste rättas manuellt.

Handbok 14

Rättningsskript

H14_FOANT2_1056
Skriptet söker ut poster där angivet startdatum för studierna inte ligger inom det angivna halvåret (termin).

Beslut: Rättas med EB34.

H14_FTGGRUND_1243
Skriptet söker fram alla poster utan kurs-/forskarkurskod som har annat värde än H som valuta.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 den 2015-05-18. Rättningsskriptet uppdaterar kolumnen VALUTA med H för de poster i tabellen FTGGRUND som saknar kurskod/forskarkurskod och har annat värde än H som valuta.

Rättas i informationskonverteraren:

H14_UPPHLIN_1401
Skriptet kontrollerar om det finns poster där kolumnen GARANTPL (garanterad plats vid återkomst) inte innehåller tecknen J (Ja) eller N(Nej).

Beslut: För poster som har ‘blankt värde’ lägger informationskonverteraren in värdet N.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H14_UBUTHST_1422
Skriptet söker fram poster från UBUTSTUD som saknar motsvarande post/poster i UBUTHST.

Beslut: Måste rättas manuellt.

Handbok 15

Rättningsskript

H15_INBYTANN_213
Skriptet söker fram tillgodoräkandeposter med TYP=R (annan verksamhet) som inte har blankt/tomt i kolumnerna betyg, urspoang, datum, bskala, examinat, hsk, utlhsk, land, ectsbet, ectsp, utbniva och uurpoang. Värden får finnas i kolumnerna pnr, lopnr, radnr, benamns, benamne, typ, valuta och konvert.

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-09-25. Rättningsskriptet ändrar typ till H. OBS manuell genomgång måste göras innan körning av rättningsskript!

H15_OMKURS_1341
Skriptet söker fram poster i OMKURS där förstagångsregistreringen i motsvarande kurs är inlagd på samma eller en senare termin än omregistreringen.

Beslut: Rättningsskript som tar bort omreg-posterna samma termin plus ytterligare rättningsskript som tar bort omreg-poster tidigare terminer kommer att beställas (DB03).

Rättas i informationskonverteraren:

H15_EXAMBEN_1060
Skriptet söker fram poster som saknar svensk eller engelsk examensbenämning (exkl externa/främmande examina som har extyp = X).

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

H15_FTGGRUND_1233
Skriptet söker fram poster som har blankt i svensk eller engelsk benämning (gäller ej poster med kurs-/forskarkurskod).

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Går inte att skapa rättningsskript för:

H15_INREGOM_346
Skriptet söker fram avbrottsposter som också finns i tabellen OMKURS för samma termin eller senare

Beslut: Måste rättas manuellt.

H15_OMKURS_1342
Skriptet söker fram omregistreringsposter för studenter där det finns ett sent avbrott inlagt på motsvarande kurs en tidigare termin. (INREGFFG+INREGFO)

Beslut: Måste rättas manuellt.

Handbok 16

Rättningsskript

H16_FORSORJ_1629
Skriptet söker fram poster som har försörjning inrapporterat på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen FORSORJ än kalenderhalvår för datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. Om flera examina finns med examenstyp L eller LI och D eller DO inom samma ämne, kontrollerar skriptet datum för senaste inlagda examina (motsvarar ande H10_AKTIVIT_973).

Beslut: Rättningsskript  levererade till DB03 den 2015-03-06. Rättningsskriptet tar bort de poster från FORSORJ som ligger inlagda på termin efter det kalenderhalvår med senast inlagd examen inom ämnet och där ingen ny antagning inom ämnet finns.

Rättas i Informationskonverteraren:

H16_PROV_1425
Skriptet söker fram prov som inte ingår i någon provuppsättning för kursen, trots att det finns provuppsättningar inlagda. Lärosätena rekommenderas att rätta så långt som möjligt.

Beslut: För de poster som inte rättats kommer Informationskonverteraren skapa en ny version (Ladok3s motsvarighet till provuppsättning) av kursen i Ladok3. Alla prov för en kurs som inte ingår i någon provuppsättning läggs tillsammans i en denna egna version av kursen som gäller från en “okänd termin”.

Handbok 17

Rättningsskript

H17_UTBYTE_148
Skriptet söker fram tillgodoräknande med svensk fritext (motsvaras av) som har utbildningsnivå angivet, trots att posten är konverterad KONVERT=’J’.

Beslut: Rättningsskript som blankar ut värde i kolumnen UTBNIVA kommer att beställas (DB03)

Går inte att skapa rättningsskript för:

H17_INBYTANN_166
Skriptet söker fram tillgodoräknade, grundas på, där angivet betyg och betygsskala saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA (sökningen exkluderar poster som har specificerad betygsskala i tabellen PERSATKN).

Beslut: Måste rättas manuellt.

H17_INBYTANN_187
Skriptet söker fram tillgodoräknade, grundas på, som har blankt i betyg eller ectsbetyg och har en post med specificerad betygsskala i tabellen PERSATKN .

Beslut: Måste rättas manuellt.

Handbok 18

Rättningsskript

H18_EXAMEN2_1270
Skriptet söker fram poster där samma examensid, där det inte är tomt, används fler än en gång

Beslut: Engångsbatchen EB55 (levererad 16_01) letar rätt på de felaktiga EXAMEN2 posterna och uppdaterar dessa med det rätta examensID som återfinns i tabellen EXAREND2.

H18_FORSKTG_1292
Skriptet söker ut poster som saknar konverteringsmarkering, där beslutsdatum ligger före 2007-07-01 (Övergången till Bologna)

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som sätter valuta till H och konvert till J

H18_FORSKTG_1293
Skriptet söker fram poster som är konverterade (KONVERT=J) där beslutsdatum är 2007-07-01 eller senare (Övergången till Bologna)

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som blankar ut konverteringsmärkning och urspoang där beslutsdatum är 2007-07-01 eller senare.

H18_FTGGRUND_1245
Skriptet söker fram poster med betygsdatum fr o m 2007-07-01 och senare, som har konverteringsmärkning och ursprungspoäng, trots att de borde höra till 2007 års studieordning.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som blankar ur konverteringsmärkning och urspoang där beslutsdatum är 2007-07-01 eller senare.

H18_INBYTANN_215
Skriptet söker fram poster som har annan VALUTA än H (Kan avse poster som i samband med övergången till Bologna saknade poäng och aldrig blev konverterade och har valuta=P).

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som sätter valuta till H för de poster som har annat värde i valuta än H.

Handbok 19

Rättningsskript

H19_FEXAMKUR_1588
Skriptet söker fram alla poster som har en forskarkurskod, där angiven kod saknar definition i tabellen FOKURS.

Beslut: Rättningsbatchen EB54 (lev 15_04) korrigerar det lagringsfel som har funnits i SA96, där kurskod från grund och avancerad nivå sparats i fältet FOKURS istället för KURS.

H19_FEXAMKUR_1594X
Skriptet söker fram poster med värde T i kolumnen för TG

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som ändrar från värde T till värde J i de poster som har ett T i kolumnen för tillgodomarkering (TG)

H19_FEXAMKUR_1604
Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i valuta

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som ändrar till värde H i valuta i alla poster med annat värdet än H.

H19_KTILL2_1868A
Skriptet söker fram poster där kolumn avgfri är tom och starttermin är H11 eller senare

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som sätter avgfri till N för poster där avgfri är tom och starttermin är H11 eller senare

H19_KTILL2_1868B
Skriptet söker fram poster där kolumn avgfri är tom och starttermin är mindre än H11

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som sätter avgfri till J för poster där avgfri är tom och starttermin är mindre än H11

H19_PERSATKN_1618
Skriptet söker fram poster som har anteckningar på kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG

Beslut: Två olika rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 där man kan välja vilket man vill köra
– Rättningsskript som tar bort alla poster där anteckningen är på kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG samt
– Rättningsskriptet märker om typ=’PE’ och kod=’ _’ för de poster som saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabellen FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG

H19_PERSATKN_1619
Skriptet söker fram poster som saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN

Beslut: Två olika rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 där man kan välja vilket man vill köra
– Rättningsskriptet tar bort de poster som saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN samt
– Rättningsskriptet märker om typ=’PE’ och kod=’ _’ för de poster som har anteckning på program och saknar en motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN

Rättas i Informationskonverteraren:

H19_UTBYTE_109
Skriptet söker fram alla poster med svensk fritext som saknar en engelsk översättning (blankt värde i kolumnen SPECE). Informationskonverteraren ersätter blankt värde med “No translation available”

Beslut: Informationskonverteraren rättar poster som saknar engelsk benämning genom att lägga in texten ”No translation available”. Övriga poster rättas manuellt.

Handbok 20

Rättningsskript

H20_FEXAMKUR_1894X
Skriptet söker fram poster där konvert=N

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som blankar ut kolumnen konvert för de poster där konvert=’N’

H20_GRUPPHUV_1466X
Skriptet söker fram alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som tar bort alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV

H20_GRUPPRAD_1474X
Skriptet söker fram alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som tar bort alla poster med kod som börjar med RRV och gruppkod som börjar med RRV

Handbok 21

Rättningsskript

H21_FORTKURS_1993
Skriptet söker fram poster som ligger på samma termin som FFG-registreringen

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som tar bort alla FO-registreringsposter som ligger på samma termin som FFG-registreringen

Handbok 22

Rättningsskript

H22_EXAMKUR2_2036
Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS och där benämningsfältet är tomt

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som uppdaterar benämningsfältet med kurskod på de poster där benämningsfältet är tomt och angiven kurskod saknas i tabellen kurs

H22_EXAMKUR2_2037
Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS och där benämningsfältet inte är tomt

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som blankar ut kurskod för de poster där det finns värde i benämningsfältet och kurskod saknas i tabellen kurs

H22_LINJE_2038
Skriptet söker fram program enligt 93 års SO dvs konverterade poäng men där man lagt in tillträdelsenivå. IK kommer att tolka dessa som 93-års studieordning och därför inte konvertera uppgiften om tillträdesnivå. Om man vill ha kvar uppgiften tillrädesnivå och dessutom behålla programmet som aktvit måste man lägga till den information i serie och klass att programmet tillhör både 93 och 07-års studieordning.

Beslut: Rättningsskript levererat till DB03 2016-03-14 som blankar ut värdet i tillträdesnivå (tiltniva) för de poster som har konverteringsmärkning och inte är klassade som tillhörande dubbel studieordning (Serie=L3SERIE, klass=SO93_07)

Handbok 23

Rättningsskript

H23_EXAMINR_2057
Skriptet söker fram examensinriktningar med samma inriktningskod men med olika benämningar. Ladok3 betraktar varje inriktningskod som unik, oavsett examenskod.

Beslut: Batchen EB36 återuppväcks, se åtgärd LADOK-20663

H23_KURS_2050
Skriptet söker fram kurser utan idatum som saknar annat underlag för starttermin, dvs saknar prov, provupps, registreringar eller resultat.

Beslut: Rättningsskript som lägger in idatum ‘1900-01-01’ + ianv ‘DB03’

H23_FORSORJ_2071 (Obs! nytt felsökningsskript!)
Skriptet söker fram poster i FORSORJ där motsvarande post i aktvitit har 0 procent

Beslut: Rättningsskript som tar bort posterna i FORSORJ

Går inte att skapa rättningsskript för:

H23_GODKKURS_2048
Skript som söker fram alla poster med angivet betyg som tillhör klass T, tillgodoräknat.

Beslut: Utredning pågår hur dessa ska hanteras. Ej rättningsskript

2017-05-18 | Malin Eivergard