Varför registervård?

Vår befintliga Ladokdatabas har, av olika historiska skäl, mycket få databasbegränsningar. Till exempel finns inga så kallade constraints, som är brukligt i en modern relationsdatabas.

Contraints håller reda på att relationer mellan tabeller och dess värde är logiska, som t.ex. att kurskoder i registreringstabellen verkligen finns definierade i kurstabellen. Om kurskoden saknas i kurstabellen godkänner inte databasen att posten läggs in.

I det befintliga Ladoksystemet görs kontroller på att inmatad data via användargränssnittet är korrekt. Det innebär att fel har kommit in via användargränssnitten innan kontrollerna byggts ut till fullo, men även att en mängd fel har kommit in i databasen via integrationer.

I nya Ladok eftersträvar vi datakonsistens, databasen kommer att ha inbyggda kontroller (t.ex. constraints), vilket innebär att vi alla måste rätta och komplettera för att kunna föra över data från våra befintliga register till den nya databasen.

Varje lärosäte ansvarar för att rättningar och kompletteringar genomförs. I de fall lärosätet upplever att Ladok3 framtvingar behov av ändringar som inte är möjliga att genomföra behöver vi få kännedom om detta för att identifiera annan framkomlig väg. Skriv i så fall en åtgärdsrapport i Ladok Jira, projektet Ladoksupport (LADOKSUPP). Mer information om supporten finns här

Läs mer om engångsbatchar:

2017-12-15 | Malin Eivergard