Varför engångsbatchar?

  1. Engångsbatchar ger lärosätet möjlighet att registervårda i nuvarande Ladok under kontrollerade former, till skillnad från vad som går med IK.
  2. Engångsbatchar ger möjligheten att åtgärda problemen i ett system som lärosätena behärskar och förstår samt ger dem kontroll på utförandet av åtgärderna.
  3. Engångsbatcharna ger det data som ska verifieras innan konvertering större likheter med resultatet efter konvertering.
  4. Gränsen mellan innehållet i gamla Ladok, dess registervård och IK:ns kod blir tydligare om grunden till informationen går att hitta i gamla Ladok.
  5. Engångsbatcharna kan också underlätta konverteringen, öka prestanda och minska felkällor (alternativet är att göra motsvarande i IK, med fellistor samt ökad komplexitet i IK).

Ovanstående fem punkter är de främsta skälen till att engångsbatchar har valts som metod för den mer omfattande registervård som krävs för vissa data i nuvarande Ladok.

Läs mer om engångsbatchar:

2017-12-15 | Malin Eivergard