EB46 – Skapa saknade programtillfällen

(LADOK-19024) Ingick i leverans 2014_04 som togs i drift den 10 december 2014. OBS! En förändring av batchen gjordes i leverans 2015_02. Läs mer nedan.

Bakgrund till behovet av batchen

För att inte utöka den redan stora komplexiteten i informationskonverteraren är det en fördel att skapa programtillfällen i nuvarande Ladok. Den nuvarande tabellen för programtillfällen började användas höstterminen 2002, så det finns programtillfällen för tidigare terminer endast i undantagsfall. Inför övergången till Ladok3 måste det finnas ett programtillfälle med anmälningskoder för samtliga påbörjade antagningar till program, med undantag för antagningar till senare del.

Vad gör batchen?

De programtillfällen som skapas av EB46 lagras i en ny tabell, PTILL3 och visas inte i KA22. Uppdatering i leverans 2015_02: Nu accepteras att värden för programtillfällesparametrar kan vara tomma.

Vilka lärosäten bör köra batchen?

Samtliga lärosäten måste köra EB46.

När rekommenderar Ladok3-projektet att batchen körs?

Vi rekommenderar att samtliga lärosäten kör EB46 snarast möjligt.

Vad blir konsekvenserna?

Konsekvenser om EB46(Skapa programtillfällen) inte körs:

OBS! Påbörjade programstudier konverteras inte om IK inte kan relatera till ett programtillfälle, dvs utelämnas. Ingående kursdeltagande påverkas på så sätt att kursdeltagandet läggs in som fristående.
Att inte köra EB46 äventyrar konsistensen i databasen! Det är nödvändigt att alla lärosäten kör EB46 för samtliga aktuella terminer

Hur körs batchen bäst?

Batchen kan köras både i inspektionsläge och uppdateringsläge precis som övriga engångsbatchar. Man kan också ange terminsintervall och vilket tecken som ska inleda anmälningskoden. Batchen utgår från befintliga programantagningar i ANTLIN. Mer information om hur man lägger upp beställningen finns i funktionsbeskrivningen för EB46. Den finns på ladok.se på samma ställe som funktionsbeskrivningen för RB70. Direktlänk till funktionsbeskrivningen

Det är lämpligt att först köra batchen i inspektionsläge och gå igenom den fil som skapas innan man kör batchen i uppdateringsläge. Det kan t ex finnas programantagningar i ANTLIN som behöver justeras innan man skapar programtillfällen. Begränsa gärna på terminsintervall för att det ska bli lättare att få en överblick över innehåll i filen. Mer information om hur batchen fungerar finns i kravspecifikationen som finns på samma sida som funktionsbeskrivningen, direktlänk.

2018-05-08 | Malin Eivergard