EB36 – Byte av koder för examen och examensinriktning

Bakgrund till behovet av batchen
I gamla/nuvarande Ladok är en examensinriktning alltid kopplad till en examenskod, men i Ladok3 ska det vara en självständig precisering som har samma relation till examenskod som t ex huvudområde. Detta ställer till problem för informationskonverteraren eftersom en viss kod (t ex ALLM) kan ha helt olika benämningar för olika examina.

Det finns ett registervårdsskript L3_H23_EXAMINR_2057.xml som tar fram felaktiga poster.  Det fanns tidigare en engångsbatch EB36 för byte av examenskod eller kod för examensinriktning i samtliga berörda tabeller. EB36 återupplivades i leverans 2016_03 som togs i drift den 9 november 2016. Information har gått ut till Ladokansvariga och examensansvariga.

Vad gör batchen och när ska den köras?
Batchen byter ut koder för examensinriktningar till nya, unika koder. Den beställs på vanligt sätt i RB70. OBS att beställningsparametrarna läggs in i SY01, i funktionsmenyn under ”Systempreferenser”. Mer information finns i funktionsbeskrivningen för EB36.

Samtliga lärosäten som fått träff i registervårdsskriptet L3_H23_EXAMINR_2057.xml måste köra batchen  snarast möjligt.

Några tips:

  • Korrigera först svenska och engelska benämningar i KA07.
  • OBS att beställningsparametrarna läggs in i SY01, i funktionsmenyn under ”Systempreferenser”.
  • Kör först EB36 i inspektionsläge, sedan i uppdateringsläge
  • Man kan bara byta en inriktningskod åt gången inom samma examenskod. Vid behov får man göra flera EB36-körningar. Man måste då byta ut parametrarna i SY01.
2017-06-19 | Malin Eivergard