Checklista – förteckning över levererade engångsbatchar

Klicka på länken i respektive rubrik för att få mer information om engångsbatcharna 2017-12-15

Korrigering av datumuppgifter i FOANT2 – EB34:
Är inte nödvändig att köra

Byte av koder för examen och examensinriktning – EB36:
Måste köras av samtliga lärosäte som har examensinriktning med samma kod men med olika benämning inom olika examenskoder.

Skapa saknade förstagångsregistreringar på kurs – EB45:

Nya Ladok kommer att kunna acceptera resultat utan registrering via IK:n, men batchen måste köras om man vill ha kompletta uppgifter

Skapa saknade programtillfällen EB46

Måste köras om man vill ha med uppgifter om programantagningar före 2002! Tidigare lagrades programtillfällena på ett annat sätt.

Skapa kurstillfällen för kurser inom program med terminsregistrering – EB47:
Måste köras för samtliga aktuella terminer för de lärosäten som använt terminsregistrering utan anmälningskoder i programplanen. Den måste köras på nytt varje ny kalendertermin fram till produktionssättning. Den är lämplig för stående körning varje vecka för aktuell termin.

Skapa kurstillfällen för fristående kurser och kurser inom program som inte har terminsregistrering – EB48:
Måste köras av samtliga lärosäten. Den måste köras om vid flera tillfällen och senast innan produktionssättning. Den är lämplig för stående körning varje vecka. När ett lärosäte fått dagliga IK-körningar är det lämpligt att lägga upp en stående körning varje dag.

Skapa avvikande HST-fördelning inom för kurs i program med terminsregistrering – EB49:
Måste köras av lärosäten som använt terminsregistrering och som lagt in avvikande värden för HST-fördelning i KA24. Den måste köras på nytt för varje ny kalendertermin där man lagt in sådana värden fram till produktionssättning.

Kurstillfällen för avvikande FO-registreringar – EB50:
Måste köras av av samtliga lärosäten. Den måste köras om vid flera tillfällen och senast innan produktionssättning. Den är lämplig för stående körning varje vecka. När ett lärosäte fått dagliga IK-körningar är det lämpligt att lägga upp en stående körning varje dag.

Justering av poängtal i vissa tabeller – EB52:
Måste köras av de lärosäten som har eller har haft program med terminsregistrering.

Läs mer om engångsbatchar:

2017-12-15 | Malin Eivergard