Aktuellt om registervård

Rättningsskriptet L3_UPDATE_ANTLIN_FFGKURS tar bort alla påbörjade  programantagningar (tabellen ANTTLIN) som saknar motsvarande förstagångsregistreringar eller avbrott på kurser (tabellerna FFGKURS och INREGFFG). Det har visat sig att det kan uppstå problem om man har hanterat studieuppehåll på ett felaktigt sätt genom att första lägga in ett studieupphåll och sedan ta bort samtliga registreringar inom programmet, se åtgärd L3SUPPORT-2678.

Om ni har hanterat studieupphåll på detta sätt är det lämpligt att avvakta med att köra rättningsskriptet. En ny version är på gång där även uppehåll inom programmet (tabellen UPPHLIN) kontrolleras.

Om ni redan kört skriptet kan ni hitta eventuella uppehåll som saknar motsvarande programantagning med hjälp av registervårdsskriptet H14_UPPHLIN_1410

2017-04-28 | rebecka guzman