Konsekvenser vid produktionssättning

Nedan beskrivs hur lärosäten som använder gamla och nya Ladok påverkas av produktionssättningar av nya Ladok. Justeringar kan ske till planen för vissa lärosäten.

Konsekvenser för produktionssatta lärosäten vid en produktionssättning

Tisdag
Klockan 0830 stängs merithämtning (LadokPing) mot produktionssättande lärosäte/n.

Onsdag
Klockan 16 stängs produktionsmiljön både administratörsgränssnittet, studentgränssnittet och samtliga integrationer.

Torsdag
Klockan 8 öppnas Ladok (ej studentgränssnittet) i läsläge.

Produktionsmiljön tas ner någon gång mellan kl 10-11 i upp till en timme. Senast klockan 11 öppnas administratörsgränssnittet och studentgränssnittet för normal användning, samtidigt öppnas produktionsmiljön för samtliga integrationer utom CSN och NyA. Integrationerna med CSN och NyA  är åter igång ca kl 13.

Konsekvenser för alla lärosäten vid en produktionssättning

Merithämtning (LadokPing) fungerar inte mot:

  • Produktionssättande lärosäte/n från tisdag kl 0830 till torsdag kl 11.
  • Produktionssatta lärosäten från onsdag kl 16 till torsdag kl 11.

 

Observera! Detta är en generell tidplan. Det kan finnas avsteg för vissa produktionssättningar. Datum för nertider i produktionsmiljön i nya Ladok finns i Uppgraderingskalendern.

 

 

 

 

 

2017-10-11 | Malin Zingmark