Produktionssättning av nya Ladok

Ladokteamet på Mälardalens högskola firar sin produktionssättning i juli 2017.

Högskolan Dalarna och Gymnastik- och idrottshögskolans produktionssättning är nu klar! 

Stockholms universitet och Konstfacks produktionssättning planeras till perioden 30/10-1/11. Som vi tidigare informerat om finns viss osäkerhet i hur lång tid produktionssättningen tar. Det beror på att de datamängder som nu ska konverteras är lika stora som hela den mängd data vi redan har i produktionsmiljön för nya Ladok för 11 lärosäten.

Målsättningen är att stänga produktionsmiljön från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11. Det är i dagsläget inte säkert att den tidplanen håller. Vi aviserar därför att produktionsmiljön för nya Ladok kan behöva tas ner under ca ett dygn under perioden 31/10 – 6/11. Ett driftmeddelande kommer att skickas ut dagen innan produktionsmiljön tas ner.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

Alla produktionssättningar finns med i Uppgraderingskalendern

Fastställda datum för 2017 och 2018 finns här:

Produktionssättningsplan 2017
Produktionssättningsplan 2018 Q1Q2 170704

Följande lärosäten är nu igång med nya Ladok:

 • Kungliga konsthögskolan (augusti 2016)
 • Kungliga musikhögskolan (v50 2016)
 • Malmö högskola (v13 2017)
 • Stockholms konstnärliga högskola (v20 2017)
 • Teologiska högskolan (v20 2017)
 • Högskolan i Gävle (v26 2017)
 • Mälardalens högskola (v26 2017)
 • Högskolan i Borås (20/9 2017)
 • Röda korsets högskola (20/9 2017)
 • Högskolan Dalarna (4/10 2017)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (5/10 2017)

Har ni frågor om produktionssättningsplanen eller inför produktionssättning är ni välkomna att kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@agio.se eller 070-3322006.

Här kan du läsa om steg och tidsplan för produktionssättning av nya Ladok.

När man närmar sig Verifieringsfasen finns mer information på Produktionssättningswikin.

2017-10-23 | rebecka guzman