Produktionssättning av nya Ladok

Ladokteamet på Mälardalens högskola firar sin produktionssättning i juli 2017.

Produktionssättning av Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Jönköping blev klar 8/3 kl 10.30 enligt plan. 

Lunds universitet produktionssätter 23-27/3. Produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 den 26/3 och kl 11 den 27/3. Under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten.

Alla kommande produktionssättningar finns med i Uppgraderingskalendern

Fastställda datum för 2017 och 2018 finns här:

Produktionssättningsplan 2017
Produktionssättningsplan 2018 Q1Q2 170704

Produktionssättningsplan HT2018 171208

Följande 21 lärosäten är nu igång med nya Ladok:

 • Kungliga konsthögskolan (augusti 2016)
 • Kungliga musikhögskolan (v50 2016)
 • Malmö högskola (v13 2017)
 • Stockholms konstnärliga högskola (v20 2017)
 • Teologiska högskolan (v20 2017)
 • Högskolan i Gävle (v26 2017)
 • Mälardalens högskola (v26 2017)
 • Högskolan i Borås (20/9 2017)
 • Röda korsets högskola (20/9 2017)
 • Högskolan Dalarna (4/10 2017)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (5/10 2017)
 • Stockholms universitet (1/11 2017)
 • Konstfack (1/11 2017)
 • Högskolan Väst (16/11 2017)
 • Karolinska Institutet (16/11 2017)
 • Högskolan i Halmstad (8/12 2017)
 • Linnéuniversitetet (8/12 2017)
 • Högskolan Kristianstad (22/2 2018)
 • Karlstads universitet (22/2 2018)
 • Blekinge tekniska högskola (8/3 2018)
 • Högskolan i Jönköping (8/3 2018)

Har ni frågor om produktionssättningsplanen eller inför produktionssättning är ni välkomna att kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@agio.se eller 070-3322006.

Kontinuitetsplanen för produktionssättningar finns här.

När man närmar sig verifieringsfasen finns mer information på Produktionssättningswikin.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten.

2018-03-19 | rebecka guzman