Produktionssättning av nya Ladok

Ladokteamet på Mälardalens högskola firar sin produktionssättning i juli 2017.

Produktionssättningen av Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitet blev klar 8/12, ett dygn efter plan. Ett tekniskt problem försenade produktionssättningen som i övrigt gick bra. 

Näst på tur är Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet som produktionssätter 20-22/2 2018. Produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 den 21/2 och kl 11 den 22/2. Under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

Alla produktionssättningar finns med i Uppgraderingskalendern

Fastställda datum för 2017 och 2018 finns här:

Produktionssättningsplan 2017
Produktionssättningsplan 2018 Q1Q2 170704

Produktionssättningsplan HT2018 171208

Följande 17 lärosäten är nu igång med nya Ladok:

 • Kungliga konsthögskolan (augusti 2016)
 • Kungliga musikhögskolan (v50 2016)
 • Malmö högskola (v13 2017)
 • Stockholms konstnärliga högskola (v20 2017)
 • Teologiska högskolan (v20 2017)
 • Högskolan i Gävle (v26 2017)
 • Mälardalens högskola (v26 2017)
 • Högskolan i Borås (20/9 2017)
 • Röda korsets högskola (20/9 2017)
 • Högskolan Dalarna (4/10 2017)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (5/10 2017)
 • Stockholms universitet (1/11 2017)
 • Konstfack (1/11 2017)
 • Högskolan Väst (16/11 2017)
 • Karolinska Institutet (16/11 2017)
 • Högskolan i Halmstad (8/12 2017)
 • Linnéuniversitetet (8/12 2017)

Har ni frågor om produktionssättningsplanen eller inför produktionssättning är ni välkomna att kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@agio.se eller 070-3322006.

Kontinuitetsplanen för produktionssättningar finns här: Kontinuitetsplan-Ladok-rev-1.3

 

När man närmar sig verifieringsfasen finns mer information på Produktionssättningswikin.

2017-12-08 | rebecka guzman