Version J

Förändringar / förbättringar

  • IK stoppar om student har två likadana utfärdade examina.
  • Förbättrad anteckning från FFGLIN / OMREGLIN.
  • IK sållar nu kurser från Annan utbildning som är av typen Uppdragsutbildning och där kodkrock inom Högskoleutbildning förekommer (för att utröna behov av nya mallar under ’Övrig utbildning’)
  • IK tar nu hand om när studieaktivitet i gamla Ladok finns med finansierings saknas (tidigare sållades uppgifterna).
  • Det har tillkommit en datumregel för tillfällesperioder som även påverkar det konverterade tillfällena. IK kommer att ge felmeddelande om följande fall inträffar ‘Förhindra att tillfällesperiod 2 ligger med tidigare datum än tillfällesperiod 1 på ett tillfälle, dvs tillfällesperiod 2 ska inte kunna komma före tillfällesperiod 1 på ett utbildningstillfälle.’

Därutöver har ett antal tekniska förbättringar genomförts.
För totalt innehåll i sprint 78/79 se Leveransinformation för sprint 78/79.

2017-10-20 | Malin Eivergard