Version I

Nytt

  • Kurspaketeringstillfällesbyte med hjälp av programtermin klar. Innefattar även byte av kurstillfälle, i de fall fortsättningsregistrering ligger efter bytet.
  • Om ovanstående används med uppgift om kull finns, tas kull in som en anteckning på program.

Förändringar / förbättringar

  • Bugg-rättningar när det gäller:
  • Praktik
  • Planerad aktivitet och försörjning (anteckning)

Uppgifter från FFGLIN / OMREGLIN (anteckning)

  • Tillägg av utbildningskod (där det finns) i  Annan merit
  • Ett antal tekniska åtgärder

Observera även förändringen i Ladok3 vad gäller unikhet på kod i förra versionen. Den innebär att det inte får förkomma kodkrockar mellan förutbildning i Anna utbildning och högskoleutbildning. IK ger felmeddelande om detta uppstår. Önskar lärosäte få hjälp med byten av koder ombeds ni skicka in ett supportärende.

Krockar mellan Uppdragsutbildning i Annan utbildning och högskoleutbildning sållas tills det finns mallar på plats (om behovet finns) att ta hand om det inom Övrig utbildning.

Önskar lärosätet att kurserna konverteras till Uppdragsutbildning behöver kodbyte göras. Övriga krockar hanteras genom att ett prefix (AU-) läggs på aktuella kurskoder från Annan utbildning, undantaget det som konverteras till Övrig utbildning som ej omfattas av regeln för unikhet på kod.

2017-10-20 | Malin Eivergard