Version G

Version G sprint 74

Nytt

 • Konvertering av tabellen EJUPPLIN till ’spärrad’ studieplan.
 • Konvertering av tillgodoräknande på forskarnivå från FORSKTG och FTGGRUND.
 • Konvertering av programplaner är påbörjad.
 • Konvertering av praktik är påbörjad.

Förändringar / förbättringar

 • Nu konverteras datum för påbörjade studier på forskarnivå (från FOANT2) som studieperiod fr. o m på ämnestillfälle.
 • Eventuell felaktig spärr i studieplan för forskarstuderande är nu borttagen.

För totalt innehåll i sprint 70 se Leveransinformation för sprint 70.

Version G-pre72 patch 2

Nytt

För forskarnivån, konvertering av:

 • Alla läskurser klara
 • ‘Individuell studieplan’ (SA92)
 • Uppnådd andel
 • Godkända kurser
 • Kurser i examen

Förändringar / förbättringar

 • Förbättring vad gäller konvertering av tillgodoräknande på hel kurs
 • Felrättning av benämning på kurs som lästs på forskanivå
 • Rättning av felet i kategorin ‘Medarbetarkoppling’.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

2017-10-20 | Malin Eivergard