Version F

Version F patch 3

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version F

Innehåller bl a:

 • IK konverterar inte längre in en termin som ska representera en okänd termin. Tidigare beroenden till denna okända termin är nu borttagna
 • I grunddatakategorin Ämnesklass görs nu matchning av lokala grunddatavärden mot nationella.
 • Nu konverteras L3_RESULTATROLL som s.k. medarbetarkoppling. Alltså koppling av användare som resultatrapportör/beslutsfattare på kurs/kurstillfälle.
 • Nu kopplas Annan merit till “extern part”, alltså svenska och utländska lärosäten.
 • Om värde för vecka ej finns i lpwktfor/lpwktill användes termin istället vid kurstillfälleskonvertering. Detta är nu borttaget.
 • Tar nu hänsyn till att det kan vara versaler i användarnamnet i resultatleveransen och att det är gemener i nya Ladok. Har orsakat många fel i MIT-IK.
 • Ett antal tillägg av information från kolumner som tidigare ej konverterades, läggs nu in som anteckning / motsv.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

Version F-pre69

Innehåller bl a:

 • På grund av prestandaproblem konverteras tillfälligt endast kurser inom utfärdad examen för KMH. Andra lärosätens kurser inom utfärdade examina konverteras inte i denna leverans.
 • Nu konverteras UTBYTE.UTBNR, alltså, ett tillgodoräknande som kopplats till utresande utbytesstudier kopplas nu i nya Ladok till ett utbytestillfälle.
 • I vissa lägen när inresande utbytesstudent började på ett program gav IKn felmeddelandet “Kan inte hitta ingående kurspaketeringstillfälle”. Det är nu löst.
 • IK sållar inte längre bort poster där program och/eller inriktningstillfällen saknas.
 • Konvertering av tabellen VALDINR är tillfälligt borttagen.
 • Nu spärras val inom programantagningar endast i nödvändiga fall, till skillnad från tidigare, då alla antagningar blev spärrade.
 • Nu konverteras PERSATKN av typ PE, KU och PR som Personanteckning.

Kända fel:
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/kanda-fel-i-aktuell-version/

2017-10-20 | Malin Eivergard