Version E

Innehåller bl a:

 • Nu konverteras ett tillgodoräknandes koppling till utbytestillfälle. Gäller del av kurs.
 • Nu konverteras ett tillgodoräknandes koppling till program.
 • Konvertering av grupper: poster i GRUPPHUV och GRUPPRAD konverteras nu till nya Ladok om de har typen P (program) eller K (kurs).

Observera att IK, i vissa fall, fortfarande felaktigt stoppar i kategorin ‘Utbildningstillfällesstruktur’ med meddelande om att programtillfälle saknas (fast det finns). Felet är härlett till de arbetstabeller som IK använder för programtillfällen och rättning kommer i nästa version.

Se Leveransinformation för sprint 68 för mer specifikt innehåll.

Version E-pre67

Innehåller bl a:

 • Konvertering av särskild studiebehörighet syns nu även i IK-GUI.
 • Konverteringen av resultat från resultatleveransen korrigerad (med undantag för skrivningspoäng, gäller ej alla lärosäten).
 • Attributet huvudämne kan nu anges flera gånger på kurs enligt 1993 års studieordning. Detta kan innebära ev. registervård av poster i tabellen DKLASS.
 • Uppgift om ianv, idatum och itid från tabellerna hanterar studieavgiftsbetalning läggs nu in i anteckning för studieavgiftsbetalning.

Se Leveransinformation för sprint 67 för mer specifikt innehåll.

Version E-pre66

Innehåller bl a:

 • IK är anpassad utifrån nya koder för utbildningstyper i produktionsmiljön.
 • Utökning är gjord av konvertering av inledande kurs på program.
 • Om ingen svensk benämning finns i INBYTANN (dvs originalspråk saknas) – tas de ev. uppgifter som finns (kanske inga alls) och ‘Information saknas’ läggs i originalspråk för att kunna konvertera UTBYTE.
 • Alla ’slipper läsa’ i UTBYTE tas nu in. Tidigare kunde Ladok3 endast hantera en rad.
 • Kontroll vid 0 p tillgodoräknande på prov med omfattning >0 är borttagen.
 • Förbättringar när det gäller hantering av program- och inriktningstillfället (OBS! Fel vid hantering av IK’s arbetstabeller).
2017-10-20 | Malin Eivergard