Version D

Innehåller bl a:

 • Felrättning i kategorin som hanterar tillgodoräknande på hel kurs (kategorin är ej fullständig ännu)
 • För mycket sållades från tabellen DISP, det är nu korrigerat.
 • Lokal värden för utbytesprogram matchas nu mot nationella värden.
 • Anpassning är gjord m a p att utbildningstypen för utbytestillfälle nu är två utbildningstyper.
 • Användare och resultat från Resultatleveransen är nu återinförda.
 • Konvertering av studiebehörighet är påbörjad

Nya tabeller:

BEHALE (gammal 25:4-behörighet)
BEHFORUT (grundläggande behörighet, förutbildning)
BEHAVANC (behörighet till avancerad nivå)
BEHBESL (behörighet enligt särskilt beslut)

Version D-pre5

Innehåller bla:

 • Anpassning till två utbildningstyper för för utbytestillfälle.
 • Felrättning i konverteringen av tillgodoräknande (grund och avanc nivå). Kategorin fortfarande ej fullständig och viss sållning sker.
 • Matchning mot nationella grunddatavärden för utbytesprogram.

Version D-pre4

Observera särskilt följande:

 • Konvertering av tillgodoräknande på hel krus är påbörjad, dock ej fullständig ännu och viss sållning sker.
 • Konvertering av tabellen ORT till Studielokalisering har ändrats så att endast använda orter konverteras
 • Godkänd avhandling konverteras nu som Vetenskapligt forskningsarbete
 • Konvertering av ett provs koppling till institution är anpassad då nationella mallar för modul ej innehåller attributet organisationsenhet.
 • DISP utan antagning till forskarämne tas ej om hand än. Godkänd avhandling konverteras nu som Vetenskapligt forskningsarbete, uppgift i tabellen DISP utan antagning till forskarämne tas ej om hand än

Nya tabeller: UTBYTE, INBYTANN, INBYTEGH, DISP, AVHANDL.

Version D-pre3

Observera särskilt följande:

 • Konverteringen av resultat och användare från resultatleveransen är tillfälligt borttagen.
 • Om det sker ett personnummerbyte eller nyetablering av student under pågående IK-körning kommer eventuella registreringar och resultat för dessa studenter att sållas bort (kommer med efter nästa återställning + körning)
 • Koordinator för in- och utresande utbytesstudenter konverteras nu.
 • Forskarstuderandes handledare konverteras nu.

Återigen vill vi be er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan kring eventuella fel kring programtillfällen och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta.

Version D-pre2

Samtliga ändringar i den aktuella versionen av IK:n återfinns på denna sida.

Version D-pre1:

 • Konvertering av antagna till senare del av program/inriktning borttagen.
 • Nu hanteras dubbletter mellan användare som lagt in resultat i via Resultatleveransen och användare i MIT-IK på ett korrekt sätt.
 • Felet i LTRE-20502 (IK kontrollerar inte PTILL och PTILL3 (förutom ANTLIN och ANTINR) när första termin för program/inriktning ska sättas.) är nu rättat.
 • Tabellen LAND konverteras inte längre.      

Återigen vill vi be er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan kring eventuella fel kring programtillfällen och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta.

2017-10-20 | Malin Eivergard