Förändringar i IK:n version C

Tabeller:

  • Nya tabeller: L3_ANVANDARE, L3_ANVANDARINFORMATION, L3_BESLUT, L3_RESULTAT_RATTADAV, L3_SPRAKTEXT, L3_VERIFIKAT, L3_VERIFIKAT_BESLUT
  • Tillfälligt borttagna tabeller: DSFORSK1, DSGRUND1, DSFORSK2, DSGRUND3, PAKETDEF, UBINDBG, UBINDBU, UBINDRG, UBINSTUD, VERSION. Detta innebär att konvertering av Diploma Supplement, kurspaket samt Inresande utbytesstudenter ej konverteras i version C.

Felmeddelanden:

  • Tidigare sållades information där programtillfälle saknas. Från och med version C kommer IK att ge felmeddelande i dessa fall. Vi ber er att vara extra noggranna när ni granskar fellistan och önskar att ni skickar ett ärende i SD+ om ni har frågor kring detta. OBS! Det finns ett känt fel avseende antagning till senare del av program, se länk
  • Om det finns forskarämnen eller program som ej har deltagare och det inte finns någon information om första antagningstermin i tabellerna FOAMNE resp. LINJE kommer IK att ge felmeddelande.

Nya styrningar via lokal serie och klass (se Användarhandledning (publicerad) för samtliga styrningar som kan göras):

  • För märkning av Uppdragsutbildning: Lägg in serie med kod L3SERIE (kan ha lagts upp tidigare) och klass med kod UPPDRAG. Använd denna serie och klass för märkning av de kurser enligt 2007 års studieordning som är att betrakta som enbart uppdragsutbildning. Skript för att få hjälp med att söka dessa kurser kommer i Handbok för registervård_Del 23. De kurser som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Uppdragsutbildning (meriter för denna utbildningsform förs ej över till NyA).
  • För märkning av organisationstillhörighet på program: Lägg in serie med kod L3ORG och klasser med kod motsvarande institution/fakultet. Använd denna serie och dess klasser för märkning av program. De program som återfinns där använder IK för utläsa vilken organisation som ska gälla för respektive program och dess inriktningar. Om ingen klassning görs sätts (default) det egna lärosätet som organisation
  • För märkning av huvudämne som ej återfinns vid det egna lärosätet, men examen är utfärdad och huvudämnet återfinns som ett ämne: Lägg in serie med kod L3AMNE och klasser motsvarande de koder för ämne/-n (ej markering J för huvudämne i tabellen AGRPSCB) som ska ska anses som ‘huvudämne från annat lärosäte’.
2017-10-20 | Malin Eivergard