Arkivering/gallring i gamla Ladok

Ett antal tabeller från gamla Ladok kommer inte att konverteras till Ladok3. De flesta är temporärtabeller eller styrtabeller som inte ska konverteras men några tabeller kan vara kandidater för bevarande på lärosätet.

Ladokkonsortiet kommer att erbjuda lärosätena fortsatt drift av databaserna vid ITS på UmU. Det kommer i så fall att vara drift av databaserna med endast SQL-åtkomst (1 konto/lärosäte) samt Trafla med webbgränssnitt.

  • Gallringsbeslut ska skrivas om de inte bevaras
  • Riktlinjer för bevarande/sparande utreds av arkivarienätverket
2017-05-28 | rebecka guzman