Produktionssättning

Här finner du relevant information gällande produktionssättning:

  • Registervård (aktuellt om registervård, information om registervård, engångsbatchar, rättningsskript och registervårdshandböcker)
  • Produktionssättning nya Ladok (produktionssättningswiki, konsekvenser, lokala aktiviteter, förberedelser i nuvarande Ladok, verifiering av data, lagring av gamla Ladok)
  • Informationskonvertering (koppling och uppdragsbeställning för IK)
2018-10-22 | app dev