Ladok

Prioriteringsgruppen 2019

2018-11-28

Nu är prioriteringsgruppen för 2019 utsedd.

Lärosätenas lokala kontaktpersoner har sänt in förslag på deltagare och gruppen för 2019 består av sju representanter från olika lärosäten.

Prioriteringsgruppens träffas varannan vecka och rådger produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet. Den nya gruppen får alltså ett något bredare uppdrag än tidigare.
Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Prioriteringsgrupp 2019

  • Catherine Zetterqvist, produktägare.
  • Gunnar Råhlén, verksamhetsstöd.
  • Jan Winkle, verksamhetsstöd.
  • Johanna Belzacq, Stockholms universitet.
  • Karim Andersson, Lunds universitet.
  • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad.
  • Karolina Tuvesson, Blekinge tekniska högskola.
  • Camilla Gustavsson, Mälardalens högskola.
  • Stellan Englén, Chalmers tekniska högskola.
  • Dennis Lundberg, Mälardalens högskola.