Ladok

Presentationerna från Ladokträffen

2018-11-26

Nu har vi lagt ut presentationerna från Ladokträffen den 22 oktober. Presentationerna ligger listade i den ordning de hölls under konferensen.

Läs presentationerna här. 

Några bilder från dagen


Staffan Ekstedt berättar om de miljöer som kommer att stängas ner.


Gunnar Råhlen presenterar den nya prioriteringsgruppen som deltar i den kommande utvecklingen. 


Utbildning på forskarnivå – så arbetar vi. Presentationer från Cecilia Lind och Eva
Ringnell, Karolinska institutet och Susanne Stenius och Nicole Wickman,
Stockholms universitet.

 


Susanne Stenius och Nicole Wickman om förändringarna som skett under det senaste året.

 


Så här gör vi med utbildningstillfälleshantering. Jirina Fahlen Jonsson, Linnéuniversitetet.

 


Arbetet med de studieadministrativa processerna vid BTH. 

 


Malin Zingmark talar om de genomförda produktionssättningarna och de få som återstår.

 


Dagen avslutas med att Mauritz frågar lärosätena om vad de tycker är de viktigaste frågorna framöver. 


Resultatet från mentometerundersökningen.