Ladok

Presentationer från Ladokträffen

2020-04-02

Nu finns presentationerna och inspelningarna från Ladokträffen på Zoom den 31 mars tillgängliga här.

Där finns också länk till den enkät om Ladokträffen, som vi skulle uppskatta om du som var med och lyssnade kan besvara.