Avsändaradresser

För att underlätta sortering av meddelanden från Ladok skickas de från olika avsändaradresser:

Nya Ladok – Produktionsmiljö:
no-reply-produktion@ladok.se

Nya Ladok – Testmiljö:
no-reply-test@ladok.se

Nya Ladok – Utbildningsmiljö:
no-reply-utbildning@ladok.se

Verifieringsmiljöer/Temporära utbildningsmiljöer:
no-reply-produktionssattning@ladok.se

Resultatleverans:
no-reply-resultat@ladok.se

MIT-demo/MIT-IK/MIT-Integration:
no-reply-mit@ladok.se

Nyheter/Kalenderhändelse/Allmänt driftmeddelande:
no-reply@ladok.se

2019-11-05 | Webmaster