Ladok

Prenumerera på ärenden i Jira

2018-06-08

Du som rapporterar ärenden i Jira Ladoksupport kan nu se vilka andra ärenden som har rapporterats genom att prenumerera på en ärendedagbok. När du prenumererar så får du ett mejl varje vecka med en sammanställning över de supportärenden som rör Ladoks produktionsmiljö.

Läs mer om hur du prenumererar på ärenden i Jira.