Ladok

Pilotlärosäten hösten 2020

2020-10-13

För att nå ett bra resultat i utvecklingsarbetet av studentgränssnittet jobbar ladokkonsortiet med pilotlärosäten.

 Att vara pilotlärosäte innebär att delta i dialoger med användbarhetsexperter, verksamhetsexperter och utvecklare inför utveckling av ny eller ändrad funktionalitet. Som pilotlärosäte får man funktionalitet levererad i Ladok-produktionsmiljö före de andra lärosätena. Det görs enkätundersökningar och förs en dialog med  lärosätena för att kunna göra förbättringar innan leveransen går ut till samtliga lärosäten. 

Under sommaren gick en intresseanmälan ut och nu är det klart att LNU, BTH och UU kommer att delta i höstens pilotarbete.

Under hösten kommer arbetet att handla om:

  • Resultatnotering
  • Fotnotshantering
  • Översikt Pågående resultatrapportering
  • Bättre rapporteringsstöd
  • Mina grupper
  • Lägga till flera studieperioder