Samarbetspartners

Nedan hittar du kontaktuppgifter till kontaktpersoner för Ladokkonsortiets samarbetspartners.

Partner Namn Tel E-post
CSN studierapporter@csn.se
Migrationsverket För kontakt, vänd dig till ditt lärosäte för kontaktuppgifter.
SCB Anna Gärdqvist 010-479 65 45 hogskolestat@scb.se
anna.gardqvist@scb.se
Skatteverket
Skolverket För kontakt, vänd dig till ditt lärosäte för kontaktuppgifter.
Socialstyrelsen Åsa Wennberg asa.wennberg@socialstyrelsen.se
Svenska Institutet För kontakt, vänd dig till ditt lärosäte för kontaktuppgifter.
UHR – NyA Susanne Wadsborn Taube
Kerstin Alverholt
010-470 06 94 susanne.wadsborn-taube@uhr.se
Kerstin.Alverholt@uhr.se
Vetenskapsrådet För kontakt, vänd dig till ditt lärosäte för kontaktuppgifter.

 

 

2019-11-05 | Webmaster