Ladok3-projektet

Ladok3-projektet är avslutat och arbetet fokuserar nu på vidareutveckling och förbättring av systemet.

Ladok3-projektets slutrapport 2018

 

2018-08-07 | Malin Eivergard