Ladok3-projektet

Ladok3-projektet är avslutat och arbetet fokuserar nu på vidareutveckling och förbättring av systemet.

Ladok3-projektets slutrapport 2018

 

2019-11-07 | Webmaster