Lokala objektägare

En lokal objektägare för Ladok ansvarar för att:

 • vara ägare av lärosätets information i Ladok
 • se till att:
  • konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs
  • lagar och förordningar följs
  • säkerhetsrutiner följs
 • säkerställa att det finns lokal support för Ladok
 • utse lokal kontaktperson för konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor
 • utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Uppgifter om nya lokala objektägare ska skickas till konsortiets gemensamma support.

Lista över lokala objektägare:

 

Lärosäte Namn Telefon E-post
Blekinge tekniska högskola  Jenny Welander 0455-38 50 92 jenny.welander@bth.se
Centrala studiestödsnämnden Carina Isaksson 060-18 61 99
076-119 66 56
carina.isaksson@csn.se 
Chalmers tekniska högskola Hanna Ståhl 031-7722024 hanna.stahl@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Anita Hansbo 0702508170 anita.hansbo@ehs.se
Försvarshögskolan Maria Gustafsson 08-55342517 alt. 0734237031 maria.gustafsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Katarina Offnegårdh 08-120 538 27  katarina.offnegardh@gih.se
Göteborgs universitet Karin Åström 031-786 30 91
 karin.astrom@gu.se
Högskolan Dalarna Stina Eklund
023-77 80 30
 seu@du.se
Högskolan i Borås Hanna Markusson 033-435 4273 hanna.markusson@hb.se
Högskolan i Gävle Maria Strand
070-616 86 95  maria.strand@hig.se
Högskolan i Halmstad Brita Lundh
035-16 77 22
 brita.lundh@hh.se
Högskolan i Jönköping Monica Cannmo 036-10 15 41 monica.cannmo@ju.se
Högskolan i Skövde Kassie Sundin
0500-44 80 63
 kassie.sundin@his.se
Högskolan Kristianstad Örjan Johansson 044-2503745 orjan.johansson@hkr.se
Högskolan Väst Linda Severinson
0520-22 34 34
 linda.severinson@hv.se
Johannelunds teologiska högskola Mattias Neve 018-16 99 07 mattias.neve@johannelund.nu
Karlstads universitet Helena Pallin 076-3152019  helena.pallin@kau.se
Karolinska institutet Åsa Nandorf 08-52486516 Asa.Nandorf@ki.se
Konstfack Elin Norberg 08-450 41 00 elin.norberg@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Anneli Hovberger 070-868 88 77 anneli.hovberger@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Thomas Berggren
08-572 10 851  thomas.berggren@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Caroline Boivie Ekstrand 08-790 7229 cbe@kth.se
Linköpings universitet Robert Ericsson
013-28 16 02
 robert.ericsson@liu.se
Linnéuniversitetet Marie Brorson
0470-70 82 27
 marie.brorson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Jennie Hägg Wilhelmsson 0920-491746 jenhag@ltu.se
Lunds universitet Leopold Schmidt 046-2223175 leopold.schmidt@stu.lu.se
Malmö universitet Charlotte Kipowski
040-665 75 54
charlotte.kipowski@mau.se
Marie Cederschiöld högskola Silja Marit Zetterqvist 076-63650 99 silja-marit.zetterqvist@mchs.se
Mittuniversitetet Agneta Sundvisson 010-142 81 31  agneta.sundvisson@miun.se
Mälardalens högskola Ammie Westbeck 016-15 34 38  ammie.westbeck@mdh.se
Newmaninstitutet Anna Hornström 072-3244608 anna.hornstrom@newman.se
Röda korsets högskola Louise Beskow 08-587 516 83 louise.beskow@rkh.se
Sophiahemmet högskola Karina Bellbrant 08-406 29 58 karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Helena Hallgren Lönn 08-49 400 233  helena.hallgrenlonn@uniarts.se
Stockholms universitet Jerker Dahne 08-16 10 01  jerker.dahne@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Roger Pettersson 018-67 30 22  roger.pettersson@slu.se
Södertörns högskola Malin Sigvardsson 08-6084770
073-0649759
malin.sigvardson@sh.se
Umeå universitet Peter Hörnemalm 090-7867560 peter.hornemalm@umu.se
Uppsala universitet Karin Apelgren 018-471 16 42
070-425 04 11
 
karin.apelgren@uadm.uu.se
Örebro Teologiska Charlotte Arenander   charlotte.arenander@altutbildning.se
Örebro universitet  Jessica Waleryd   jessica.waleryd@oru.se

 

2022-04-08 | Webmaster