Lokala tekniska kontaktpersoner

Lokal teknisk kontaktperson ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet.
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar.

Lista över lokala tekniska kontaktpersoner:

Lärosäte Namn Tel E-post
Akademi för Ledarskap och Teologi Maria Brolin 019-30 77 55 maria.brolin@altutbildning.se
Blekinge tekniska högskola Henrik Törnblom 0455-385108 henrik.tornblom@bth.se
Centrala studiestödsnämnden
Roger Palmgren 060-186057 roger.palmgren@csn.se
Chalmers tekniska högskola Jon Mjölnevik 031-7724893 jon.mjolnevik@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Victor Thorén 0720-700719 victor.thoren@ehs.se
Försvarshögskolan Alex Sjöblom 0705-737299 alex.sjoblom@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Sebastian Zander 08 – 120 537 00 sebastian.zander@gih.se
Göteborgs universitet Helena Ström 031-7861091 helena.strom@gu.se
Högskolan Dalarna Dennis Sjögren 023-77 88 91 dempa@du.se
Högskolan i Borås Henrik L Bengtsson 033-435 5913 henrik_l.bengtsson@hb.se
Högskolan i Gävle Daniel Eriksson 026-648412 daniel.eriksson@hig.se
Högskolan i Halmstad Björn Gabrielsson 070-616 2677 bjorn.gabrielsson@hh.se
Högskolan i Jönköping  Kristoffer Stenlund 036-101491 kristoffer.stenlund@ju.se
Högskolan Kristianstad Niclas Andersson 044-250 30 33 niclas.andersson@hkr.se
Högskolan i Skövde Anders Gustavson 0500-448070 anders.gustavson@his.se
Högskolan Väst Erik Thiger 0734643939 erik.thiger@hv.se
Johannelunds teologiska högskola Mattias Neve 018-16 99 07 mattias.neve@johannelund.nu
Karlstad universitet Andreas Persenius 054-700 1712 andreas.persenius@kau.se
Karolinska institutet Fredrik von Feilitzen 0702-006186 fredrik.von.feilitzen@ki.se
Konstfack Kristina Sandin 08-4504178 kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Fredrik Reuterswärd 070-8101566 fredrik.reutersward@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Erik Skaffman 08-572 10 834 erik.skaffman@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Stefan Sundkvist 08-790 4451 sst@kth.se
Linköpings universitet Fredrike Wagnsgård 013-282765, 073-432 27 65 fredrike.wagnsgard@liu.se
Linnéuniversitetet Catherine Zetterqvist 070-8306140 catherine.zetterqvist@lnu.se
Luleå tekniska universitet Bert Engman 070-4882715 bert.engman@ltu.se
Lunds universitet Karim Andersson 070- 2384309 046-2220938 karim.andersson@lth.lu.se
Malmö universitet Christina Jenby 040-665 7219 christina.jenby@mau.se
Marie Cederschiöld högskola
Thomas Boros 073-9016686 thomas.boros@mchs.se
Mittuniversitetet Ove Olander 010-142 7887, 070-597 5787 ove.olander@miun.se
Mälardalens universitet Dennis Lundberg 021-101516 dennis.lundberg@mdh.se
Röda korsets högskola Peter Altsved 08-58751677 peter.altsved@rkh.se
Sophiahemmet högskola Jimmy Rydén 08-4062862 jimmy.ryden@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Katarina Jacobsson 08-49400227 katarina.jacobsson@uniarts.se
Stockholms universitet Markus Forslund 08-163917 markus.forslund@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Bengt Norman 090-7868122 0725108511 Bengt.Norman@slu.se
Södertörns högskola Esbern Lund 08-6084619 utveckling@sh.se
Umeå universitet Per Hörnblad per.hornblad@umu.se
Uppsala universitet Maryam Ladjvardi 018-471 7827 maryam.ladjvardi@uu.se
Örebro universitet Mikael Sivebratt 019-303127, 073- 8131292 mikael.sivebratt@oru.se

 

2023-09-28 | Webmaster