Lokala kontaktpersoner

En lokal kontaktperson för Ladok ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar
  • Lärosätet rapporterar fel och behov av förändringar till konsortiets centrala supportfunktion
  • Utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Uppgifter om nya lokala kontaktpersoner ska skickas till konsortiets gemensamma support.

Lista över lokala kontaktpersoner

Lärosäte Namn Telefon E-post
Akademi för Ledarskap och Teologi Hanna Wärlegård 0705-36 21 24 hanna.warlegard@altutbildning.se
Blekinge tekniska högskola Karolina Tuvesson 0455-38 50 21 karolina.tuvesson@bth.se
Centrala studiestödsnämnden Kristina Vikström   kristina.vikstrom@csn.se
Chalmers tekniska högskola Andrea Idbäck Wikström 031-772 25 34 andrea.idback@chalmers.se
systemstod@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Victor Thorén 0720-700719 victor.thoren@ehs.se
Försvarshögskolan Henrik Jakobsson 08-55342661 henrik.jakobsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Johan Liedström 070-189 90 00 johan.liedstrom@gih.se
Göteborgs universitet Gun Wallius  031-786 1032 gun.wallius@gu.se
Högskolan Dalarna Johan Hedman  023-778186 ladok@du.se
Högskolan i Borås Anngreth Johansson
033-435 4379 anngreth.johansson@hb.se
ladok@hb.se
Högskolan i Gävle Petra Bornegrim 026-64 85 37 petra.bornegrim@hig.se
ladoksupport@hig.se
Högskolan i Halmstad Håkan Fasth 035-16 73 97 hakan.fasth@hh.se
Högskolan i Jönköping  Johanna Isaksson 036-101544
Högskolan i Skövde  Anette Pettersson  0500-448170
Högskolan Kristianstad Morgan Sandström 044-250 39 07 morgan.sandstrom@hkr.se
Högskolan Väst Anette Karlsson 0520-22 31 02 anette.karlsson@hv.se
Johannelunds teologiska högskola Carolyn Arthur 018-16 99 00 carolyn.arthur@johannelund.nu
Karlstad universitet Marianne Helmersson Viebke 054-700 10 46
0730-47 00 15
marianne.helmersson-viebke@kau.se
ladokarenden@kau.se
Karolinska institutet Cecilia Lind 08-524 867 08 cecilia.lind@ki.se
Konstfack Kristina Sandin 08-4504178 kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Cecilia Berg 072-0833254 cecilia.berg@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Vladimir Spasic 08-572 10 589 vladimir.spasic@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Katarina Tillman 08 790 65 63  tillman@kth.se
Linköpings universitet Tor Fridell 013-28 57 95  tor.fridell@liu.se
Linnéuniversitetet Jirina Fahlén Jonsson 0480-44 69 89
072-523 66 11
jirina.jonsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Marie Åman 0920-49 18 90
072-5393101
marie.aman@ltu.se
Lunds universitet Camilla Jönsson
046-2224704
ladok-konsortiekontakt@listserver.lu.se
Malmö universitet Annika Andersson 040-665 86 34 annika.k.andersson@mau.se
Marie Cederschiöld högskola Anna Henriksson 076-6365032 anna.henriksson@mchs.se
Mittuniversitetet Maud Albertsson 010-1428799 maud.albertsson@miun.se
Mälardalens universitet Camilla Gustafsson 016-153463 camilla.gustafsson@mdu.se
Newmaninstiutet
Ann-Ida Fehn
070-9838793 adm@newman.se
Röda korsets högskola
Charlotta Törmä
08-587 516 02
Sophiahemmet högskola Karina Bellbrant 08-406 29 58  karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Katarina Jacobsson
08-49400227
katarina.jacobsson@uniarts.se
Stockholms universitet Susanne Stenius 08-16 19 42 susanne.stenius@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Annica Kaljevic 090-786 85 06  annica.kaljevic@slu.se
Södertörns högskola Karin Magnusson 08 – 6084175 ladok@sh.se
Umeå universitet Erik Ångman 090-786 96 08 erik.angman@umu.se
Uppsala universitet Thomas Arnqvist 018-471 7307 thomas.arnqvist@uu.se
Örebro universitet Mari Sandin 019-30 33 69 mari.sandin@oru.se
2023-06-01 | Webmaster