Lokala kontaktpersoner

Anette Karlsson, tredje från vänster är lokal kontaktperson på Högskolan Väst. Övriga personer (från vänster) är David Skalsky, Charlotta Andersson Jonsson och Anneli Södermyr.

En lokal kontaktperson för Ladok ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar
  • Lärosätet rapporterar fel och behov av förändringar till konsortiets centrala supportfunktion
  • Utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Uppgifter om nya lokala kontaktpersoner ska skickas till konsortiets gemensamma support.

Lista över lokala kontaktpersoner

Lärosäte Namn Telefon E-post
Blekinge tekniska högskola Karolina Tuvesson 0455-38 50 21 karolina.tuvesson@bth.se
Centrala studiestödsnämnden Kristina Vikström   kristina.vikstrom@csn.se
Chalmers tekniska högskola Andrea Idbäck Wikström 031-772 25 34 andrea.idback@chalmers.se
systemstod@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Victor Thorén 0720-700719 victor.thoren@ehs.se
Försvarshögskolan Henrik Jakobsson 08-55342661 henrik.jakobsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Johan Liedström 070-189 90 00 johan.liedstrom@gih.se
Göteborgs universitet Gun Wallius  031-786 1032 gun.wallius@gu.se
Högskolan Dalarna Johan Hedman  023-778186 ladok@du.se
Högskolan i Borås Anngreth Johansson
033-435 4379 anngreth.johansson@hb.se
ladok@hb.se
Högskolan i Gävle Petra Bornegrim 026-64 85 37 petra.bornegrim@hig.se
ladoksupport@hig.se
Högskolan i Halmstad Håkan Fasth 035-16 73 97 hakan.fasth@hh.se
Högskolan i Jönköping  Johanna Isaksson 036-101544
Högskolan i Skövde  Anette Pettersson  0500-448170
Högskolan Kristianstad Morgan Sandström 044-250 39 07 morgan.sandstrom@hkr.se
Högskolan Väst Anette Karlsson 0520-22 31 02 anette.karlsson@hv.se
Johannelunds teologiska högskola Carolyn Arthur 018-16 99 00 carolyn.arthur@johannelund.nu
Karlstad universitet Marianne Helmersson Viebke 054-700 10 46
0730-47 00 15
marianne.helmersson-viebke@kau.se
ladokarenden@kau.se
Karolinska institutet Cecilia Lind 08-524 867 08 cecilia.lind@ki.se
Konstfack Kristina Sandin 08-4504178 kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Cecilia Berg 072-0833254 cecilia.berg@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Vladimir Spasic 08-572 10 589 vladimir.spasic@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Katarina Tillman 08 790 65 63  tillman@kth.se
Linköpings universitet Tor Fridell 013-28 57 95  tor.fridell@liu.se
Linnéuniversitetet Jirina Fahlén Jonsson 0480-44 69 89
072-523 66 11
jirina.jonsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Marie Åman 0920-49 18 90
072-5393101
marie.aman@ltu.se
Lunds universitet Camilla Jönsson
046-2224704
ladok-konsortiekontakt@listserver.lu.se
Malmö universitet Annika Andersson 040-665 86 34 annika.k.andersson@mau.se
Marie Cederschiöld högskola Anna Henriksson 076-6365032 anna.henriksson@mchs.se
Mittuniversitetet Maud Albertsson 010-1428799 maud.albertsson@miun.se
Mälardalens universitet Klas Andberger 021-10 14 31 klas.andberger@mdh.se
Newmaninstiutet
Ann-Ida Fehn
070-9838793 adm@newman.se
Röda korsets högskola
Charlotta Törmä
08-587 516 02
Sophiahemmet högskola Karina Bellbrant 08-406 29 58  karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Katarina Jacobsson
08-49400227
katarina.jacobsson@uniarts.se
Stockholms universitet Susanne Stenius 08-16 19 42 susanne.stenius@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Annica Kaljevic 090-786 85 06  annica.kaljevic@slu.se
Södertörns högskola Karin Magnusson 08 – 6084175 ladok@sh.se
Umeå universitet Erik Ångman 090-786 96 08 erik.angman@umu.se
Uppsala universitet Thomas Arnqvist 018-471 7307 thomas.arnqvist@uu.se
Örebro teologiska högskola Hanna Wärlegård 0705-36 21 24 hanna.warlegard@altutbildning.se
Örebro universitet Mari Sandin 019-30 33 69 mari.sandin@oru.se
2022-12-15 | Webmaster