Lokala projektledare

Längst ut till höger står KI:s lokala projektledare Juni Francén Engdahl, som här firar införandet av nya Ladok tillsammans med sina kollegor. Från vänster: Mattias Landelius (bakerst), Nina Von Zeipel (framför), Lena Nordlöf, Eva Ringnell och Cecilia Lind.

Nätverk för lokala projektledare

Höstterminen 2019 produktionssätts de sista lärosätena.
Här hittar du mer information om produktionssättningar och datum.
Nedan hittar du kontaktuppgifter till projektledarna som ansvarar för lärosätenas lokala införandeprojekt.

Lärosäte Namn Tel E-post
Blekinge Tekniska Högskola Karolina Tuvesson 0734-22 37 94 karolina.tuvesson@bth.se
Chalmers Tekniska Högskola Stellan Englén 031-772 25 97 stellan.englen@chalmers.se
Enskilda högskolan Stockholm Marianne Källberg 08-564 357 03 marianne.kallberg@ths.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Alf-Roger Kihlstenius 076-8931002 alf-roger.kihlstenius@esh.se
Försvarshögskolan Fredrika Sinclair
073-4210569 fredrika.sinclair@fhs.se
Gymnastik- och Idrottshögskolan Fredrik Nilsson 08-120 537 34 Fredrik.Nilsson@gih.se
Göteborgs Universitet Barbro Carlsson 0766-185973
031-7865973
barbro.carlsson@gu.se
Högskolan i Borås Anna Dahlén 0761-497911 anna.dahlen@hb.se
Högskolan Dalarna
Lisa Eliasson 023-77 81 59 lwu@du.se
Högskolan i Gävle
Mona Åkerman
026-64 85 00
Mona.Akerman@hig.se
Högskolan Halmstad Håkan Fasth 035-167397 hakan.fasth@hh.se
Högskolan i Kristianstad Morgan Sandström 044-2503907 morgan.sandstrom@hkr.se
Högskolan i Skövde Karina Malik 0500-44 81 54 karina.malik@his.se
Högskolan Väst
Anette Karlsson
0520-22 31 02
anette.karlsson@hv.se
Jönköping University Magnus Blom 036-10 10 58 magnus.blom@ju.se
Karlstads Universitet Anette Eriksson 054-700 24 93 anette.eriksson@kau.se
Karolinska Institutet  
Konstfack
Kristina Sandin 08 – 450 41 78
kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Helen Okou 08-614 40 87 helen.okou@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm      
Kungliga Tekniska Högskolan Wanda Manninger
073-270 4829 wandam@kth.se
Linköpings universitet
Tor Fridell
013-28 57 95
tor.fridell@liu.se
Linnéuniversitetet Jirina Fahlén Jonsson (Nina) 0480-44 69 89 jirina.jonsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Jenny Niemi 0920-49 18 78 jenny.niemi@ltu.se
Lunds universitet läs bloggen Karim Andersson 046-222 09 38 karim.andersson@kansli.lth.se
Malmö högskola Gunnar Råhlén 0455-38 56 68 gunnar.rahlen@bth.se
Mittuniversitetet
Anders Hallberg
010-142 78 78
Anders.Hallberg@miun.se
Mälardalens högskola Johan Andersson 021-10 70 57 johan.andersson@mdh.se
Sophiahemmet Högskola Liselotte Egeland 070-002 83 63 liselotte.egeland@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Johanna Antonsson 0769-40 02 84 johanna.antonsson@uniarts.se
Stockholms universitet (blogg) Erik Wallenberg Bondesson 08-16 21 20 erik.wallenberg.bondesson@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Bengt Norman 090-786 8122 Bengt.Norman@slu.se
Södertörns högskola Lena Sköld 08-608 46 65 lena.skold@sh.se
Umeå universitet
Mikael Lindgren 090-786 74 84 mikael.lindgren@adm.umu.se
Uppsala universitet Cecilia Marklund 018-471 7288 Cecilia.Marklund@uadm.uu.se
Örebro universitet Anna Graff 019-30 13 06 Anna.Graff@oru.se
CSN Sara Bengtsson 060-18 61 28 Sara.Bengtsson@csn.se

 

2018-11-09 | Malin Eivergard