Ladoksupport på lärosätena

Här hittar du kontaktuppgifter till den lokala Ladoksupporten på respektive lärosäte. Finner du inte ditt lärosäte på den här listan, vänligen kontakta din lokala projektledare.

Lärosäte E-post/webb Telefon Kontaktperson
Blekinge Tekniska Högskola karolina.tuvesson@bth.se 0455-38 50 21
0734-22 37 94
Karolina Tuvesson
Chalmers Tekniska Högskola ladok@chalmers.se Stellan Englén
steng@chalmers.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola forvaltning.ladok@esh.se Alf-Roger Kihlstenius
alf-roger.kihlstenius@esh.se
Försvarshögskolan ladok@fhs.se Björn Miksch
bjorn.miksch@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan ladoksupport@gih.se
Göteborgs universitet ladok@gu.se 031-786 1032 Gun Wallius
gun.wallius@gu.se
Högskolan Dalarna ladok@du.se
Högskolan i Borås mailto:ladok@hb.se  Erica Andrén
Högskolan i Gävle itsupport@hig.se 026-64 88 80
Högskolan i Halmstad helpdesk.ladok@hh.se
Högskolan i Jönköping magnus.blom@ju.se 036-101058 Magnus Blom
Högskolan i Skövde ladok@his.se 0500-448170 Anette Pettersson
anette.pettersson@his.se
Högskolan Kristianstad ladok@hkr.se
Högskolan Väst ladok@hv.se
Karlstads universitet ladokarenden@kau.se
Karolinska Institutet ladok@ki.se Cecilia Lind
cecilia.lind@ki.se
Konstfack ladok@konstfack.se Kristina Sandén
kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan helen.Okou@kkh.se Helene Okou
Kungliga Tekniska Högskolan ladok3@kth.se 08-790 65 00
Linköpings universitet ladok@liu.se 013-281400
Linnéuniversitetet jirina.jonsson@lnu.se 0480-44 69 89 Jirina Fahlén Jonsson

Lars Brohlen, lars.brohlen@lnu.se
Registervård

Ulrika Ehrenstråhlel, ulrika.ehrenstrahle@lnu.se
Bevishantering, e-signering och e-arkiv samt LPL backup.

Luleå tekniska universitet ladok@ltu.se
Lunds universitet support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
Malmö högskola ladok@mah.se
Mittuniversitetet ladok@miun.se   010-1428610 Erna Österlund
erna.osterlund@miun.se
Mälardalens högskola ladok@mdh.se
Röda Korsets Högskola ladok-support@rkh.se 08-587 516 08
08-587 516 99
Eva Clausen (eva.clausen@rkh.se)
Johan Olofsson (johan.olofsson@rkh.se)
Stockholms konstnärliga högskola ladok@uniarts.se
Stockholms universitet ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
08-163989
månd-torsd:
10.00-12.00
Sveriges lantbruksuniversitet ladok@slu.se 090-786 8506
018-6710 09
Annica Kaljevic
Annica.Kaljevic@slu.se
Katarina Gustafsson
Katarina.Gustafsson@slu.s
Södertörns högskola ladok@sh.se
Teologiska högskolan Stockholm support@ths.se 08-564 357 03 Marianne Källberg
marianne.kallberg@ths.se
Umeå universitet Vem gör vad i Ladokgruppen (umu.se)
Uppsala universitet uppdok@uadm.uu.se
Örebro universitet ladok@oru.se

 

2017-10-03 | rebecka guzman