Ladoksupport på lärosätena

Här hittar du kontaktuppgifter till den lokala Ladoksupporten på respektive lärosäte. Finner du inte ditt lärosäte på den här listan, vänligen kontakta din lokala projektledare.

Lärosäte E-post/webb Telefon Kontaktperson
Blekinge Tekniska Högskola karolina.tuvesson@bth.se 0455-38 50 21
0734-22 37 94
Karolina Tuvesson
Chalmers Tekniska Högskola ladok@chalmers.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola forvaltning.ladok@esh.se Alf-Roger Kihlstenius
Försvarshögskolan ladok@fhs.se Björn Miksch
bjorn.miksch@fhs.se
Göteborgs universitet ladok@gu.se 031-786 1032 Gun Wallius
gun.wallius@gu.se
Högskolan Dalarna ladok@du.se
Högskolan i Borås ladoksupport@hb.se
Högskolan i Gävle itsupport@hig.se 026-64 88 80
Högskolan i Halmstad helpdesk.ladok@hh.se
Högskolan i Skövde anette.pettersson@his.se 0500-448170 Anette Pettersson
Högskolan Kristianstad ladok@hkr.se
Högskolan Väst ladok@hv.se
Karlstads universitet ladokarenden@kau.se
Karolinska Institutet ladok@ki.se Cecilia Lind
cecilia.lind@ki.se
Kungliga Konsthögskolan helen.Okou@kkh.se Helene Okou
Kungliga Tekniska Högskolan ladok3@kth.se 08-790 65 00
Linköpings universitet ladok@liu.se 013-281400
Luleå tekniska universitet ladok@ltu.se
Lunds universitet support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
Mitthögskolan ladok@miun.se   010-1428610 Erna Österlund
erna.osterlund@miun.se
Stockholms konstnärliga högskola ladok@uniarts.se
Stockholms universitet ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
08-163989
månd-torsd:
10.00-12.00
Sveriges lantbruksuniversitet ladok@slu.se 090-786 8506
018-6710 09
Annica Kaljevic
Annica.Kaljevic@slu.seKatarina Gustafsson
Katarina.Gustafsson@slu.s
Södertörns högskola ladok@sh.se
Umeå universitet Vem gör vad i Ladokgruppen (umu.se)
Uppsala universitet uppdok@uadm.uu.se
Örebro universitet ladok@oru.se

 

2017-08-23 | rebecka guzman