Lokal tekniska kontaktpersoner

Lokal teknisk kontaktperson ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet.
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar.

Lokala tekniska kontaktpersoner

Eftersom det finns behov av en kontaktyta vad gäller integrationer och teknik så inrättades en ny roll under 2019; lokal teknisk kontaktperson. Kontaktuppgifterna nedan läggs in allteftersom vi får uppgifterna från respektive lärosäte.

Lärosäte Namn Tel E-post
Blekinge tekniska högskola Henrik Törnblom 0455-385108 henrik.tornblom@bth.se
Chalmers tekniska högskola Christer Bernérus 031- 987439,  031- 772 10 36 bernerus@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Carl Johan Berglund 08-564 357 00 carl.johan.berglund@ehs.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Robert Kilje 073-901 6621 robert.kilje@esh.se
Försvarshögskolan Henrik Jakobsson 076-8949716 henrik.jakobsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Sebastian Zander 08 – 120 537 00 sebastian.zander@gih.se
Göteborgs universitet Ola Lundgren 031- 786 92 80 ola.lundgren@gu.se
Högskolan Dalarna Dennis Sjögren 023-77 88 91 dempa@du.se
Högskolan i Borås Per-Anders Månsson 033-435 4188 per-anders.mansson@hb.se
Högskolan i Gävle Daniel Eriksson 026-648412 daniel.eriksson@hig.se
Högskolan i Halmstad Björn Gabrielsson 070-616 2677 bjorn.gabrielsson@hh.se
Högskolan i Jönköping  Joakim Andersson 036-10 11 46, 070-358 11 26 joakim.andersson@ju.se
Högskolan Kristianstad Niclas Andersson 044-250 30 33 niclas.andersson@hkr.se
Högskolan i Skövde Anders Gustavson 0500-448070 anders.gustavson@his.se
Högskolan Väst Anders Wallman 0520-223182, 0733975145 anders.wallman@hv.se
Karlstad universitet Andreas Persenius 054-700 1712 andreas.persenius@kau.se
Karolinska institutet Parisa Farzbod 08-524 864 88 parisa.farzbod@ki.se
Konstfack Kristina Sandin 072-5934122 kristina.sandin@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Fredrik Reuterswärd 070-8101566 fredrik.reutersward@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Erik Skaffman 08-161 834 erik.skaffman@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Johan Olofsson 08-790 77 67 johaolof@kth.se
Linköpings universitet Fredrike Wagnsgård 013-282765, 073-432 27 65 fredrike.wagnsgard@liu.se
Linnéuniversitetet Karl Hermansson 0480-44 69 56 karl.hermansson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Bert Engman 070-4882715 bert.engman@ltu.se
Lunds universitet Karim Andersson 070- 2384309 046-2220938 karim.andersson@lth.lu.se
Malmö universitet Christina Jenby 040-665 7219 christina.jenby@mau.se
Mittuniversitetet Ove Olander 010-142 7887, 070-597 5787 ove.olander@miun.se
Mälardalens högskola Dennis Lundberg 021-101516 dennis.lundberg@mdh.se
Röda korsets högskola Charlotta Törmä 08-587 516 02 charlotta.torma@rkh.se
Sophiahemmet högskola Joakim Lehnström 08-406 29 22, 070-0017350 joakim.lehnstrom@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Katarina Jacobsson 08-49400227, 076-9400227 katarina.jacobsson@uniarts.se
Stockholms universitet Ulf Färjare 08-674 70 63 ulf.farjare@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Bengt Norman 090-7868122 0725108511 Bengt.Norman@slu.se
Södertörns högskola Esbern Lund 08-6084619 utveckling@sh.se
Umeå universitet Per Hörnblad per.hornblad@umu.se
Uppsala universitet Katarina Adenmark 018-471 6298, 070-167 9377 katarina.adenmark@uadm.uu.se
Örebro universitet Mikael Sivebratt 019-303127, 073- 8131292 mikael.sivebratt@oru.se

 

2020-05-06 | Webmaster