Lokala kontaktpersoner

Anette Karlsson, tredje från vänster är lokal kontaktperson på Högskolan Väst. Övriga personer (från vänster) är David Skalsky, Charlotta Andersson Jonsson och Anneli Södermyr.

Rollbeskrivning

En lokal kontaktperson för Ladok ansvarar för att:

  • Vara mottagare av information från konsortiet samt att sprida informationen lokalt på lärosätet
  • Besvara vissa frågor från konsortiet på lärosätets vägnar
  • Lärosätet rapporterar fel och behov av förändringar till konsortiets centrala supportfunktion
  • Utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Nedan ser du lokala kontaktpersoner på respektive lärosäte

Lärosäte Namn Tel E-post
Blekinge tekniska högskola Karolina Tuvesson 0455-38 50 21 karolina.tuvesson@bth.se
Chalmers tekniska högskola Stellan Englén 031-772 25 97 ladok@chalmers.se
CSN Kristina Vikström   kristina.vikstrom@csn.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Alf-Roger Kilstenius 076-8931002 alf-roger.kihlstenius@esh.se
Försvarshögskolan Henrik Jakobsson 08-55342661 henrik.jakobsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Johan Liedström 08-120 537 19 johan.liedstrom@gih.se
Göteborgs universitet Gun Wallius   gun.wallius@gu.se
Högskolan Dalarna Lisa Eliasson 023-77 81 59
073-460 71 59
lwu@du.se
ladok@du.se
Högskolan i Borås Anngreth Johansson
033-435 4379 anngreth.johansson@hb.se

ladok@hb.se

Högskolan i Gävle Petra Bornegrim 026-64 85 37 petra.bornegrim@hig.se
ladoksupport@hig.se
Högskolan i Halmstad Håkan Fasth 035-16 73 97 hakan.fasth@hh.se
Högskolan i Skövde Anette Pettersson 0500-44 81 90 anette.pettersson@his.se
Högskolan Kristianstad Morgan Sandström 044-250 39 07 morgan.sandstrom@hkr.se
Högskolan Väst Anette Karlsson 0520-22 31 02
0721-60 01 29
anette.karlsson@hv.se
Jönköping universitet Magnus Blom 036-10 10 58 magnus.blom@ju.se
Karlstad universitet Marianne Helmersson Viebke 054-700 10 46
0730-47 00 15
marianne.helmersson-viebke@kau.se
ladokarenden@kau.se
Karolinska institutet Cecilia Lind 08-524 867 08 cecilia.lind@ki.se
Konstfack Kristina Sandin 08-450 41 77 Kristina.Sandin@konstfack.se
Kungliga konsthögskolan Helen Okou 070-753 51 89  helen.okou@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Vladimir Spasic 08-15 16 89
070-753 51 89
vladimir.spasic@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Katarina Tillman 08 790 65 63  tillman@kth.se
Linköpings universitet Tor Fridell 013-28 57 95  tor.fridell@liu.se
Linnéuniversitetet Jirina Fahlén Jonsson 0480-44 69 89
072-523 66 11
jirina.jonsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Marie Åman 0920-49 18 90
072-5393101
marie.aman@ltu.se
Lunds universitet Leopold Schmidt 046-222 31 75
070-355 38 09
leopold.schmidt@stu.lu.se
Malmö universitet Annika Andersson 040-665 86 34 annika.k.andersson@mah.se
Mittuniversitetet Erna Österlund 010-142 86 10 erna.osterlund@miun.se
Mälardalens högskola Klas Andberger 021-10 14 31 klas.andberger@mdh.se
Röda korsets högskola
Charlotta Törmä
08-587 516 02
 Sophiahemmet högskola Karina Bellbrant 08-406 29 58  karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Johanna Antonsson 0769-40 02 84  johanna.antonsson@uniarts.se
Stockholms universitet Johanna Belzacq 08-16 22 97
070-749 24 19
 johanna.belzacq@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Annica Kaljevic 090-786 85 06  annica.kaljevic@slu.se
Södertörns högskola Lena Sköld 08-6084665 ladok@sh.se
Teologiska högskolan i Stockholm Marianne Källberg 08-564 357 03 marianne.kallberg@ths.se
Umeå universitet Erik Ångman 090-786 96 63 erik.angman@umu.se
Uppsala universitet Jonas Brorsson 018-471 19 29
070-425 09 85
jonas.brorsson@uadm.uu.se
Örebro universitet Mari Sandin 019-30 33 69 mari.sandin@oru.se
2018-09-05 | Malin Eivergard